Katalog zdrojů - detail zdroje

ID 35
UID CZ-CUZK-DATA50-V
Název zdroje Digitální geografický model území ČR (Data50) - všechny vrstvy
Identifikace použití metadatového profilu INSPIRE
Typ zdroje Datová sada

 

Abstrakt zdroje Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis.
Odpovědná osoba nebo organizace Mgr. Iveta Skalická, Ing.; Český úřad zeměměřický a katastrální; iveta.skalicka@cuzk.cz; +420 284 047 428; Praha 8; 182 11;
Tématická kategorie utilitiesCommunication; inlandWaters; boundaries; location; elevation
Hodnota klíčového slova bezešvá databáze; topografická databáze; 1:50 000; 1:500000; 50 000; 50000; databáze České republiky; doprava; sídla; vrstevnice
Lokátor zdroje
Jedinečný identifikátor zdroje https://geoportal.cuzk.cz/(S(1dllcludhn1jmhahus5w1w55))/Default.aspx?mode=TextMeta&metadataXSL=full&side=mapy_data50&metadataID=CZ-CUZK-DATA50-V
Zpráva o kvalitě Ne Datum hodnocení kvality
Standard kvality dat
Odkaz na zprávu o kvalitě
Souhrný popis výsledků kvality není hodnocena
Hodnotitel kvality
Produkt schválen Ne Kontaktní místo pro metadata Ing. Pavel Šidlichovský
Editor Ing. Pavel Šidlichovský Exportovat do otisku Ano
Datum vytvoření záznamu 08.11.2022 15:42 Záznam vytvořil/a Ing. Pavel Šidlichovský
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Zpět na zdroje