Katalog zdrojů - detail zdroje

ID 34
UID CZ-CUZK-ZABAGED-VP
Název zdroje Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - polohopis
Identifikace použití metadatového profilu KOVIN
Typ zdroje Datová sada

 

Abstrakt zdroje Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). Polohopisnou část ZABAGED® tvoří v současné době 134 typů geografických objektů sídel, komunikací, rozvodných sítí a produktovodů, vodstva, územních jednotek a chráněných území, vegetace a povrchu, terénního reliéfu a vybrané údaje o geodetických bodech. Objekty jsou reprezentovány dvourozměrnou vektorovou prostorovou složkou a popisnou složkou, obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o objektech.
Odpovědná osoba nebo organizace Pressová, Jana, RNDr.; Český úřad zeměměřický a katastrální; jana.pressova@cuzk.cz; +420 284 041 695; Praha 8; 182 11;
Tématická kategorie structure; transportation; environment; inlandWaters
Hodnota klíčového slova bezešvá; hydrologická; tok; vodní; voda; komunikace; silnice; ulice; cesta; cesty; sídlo; adresní body; obce; pokryv; užití půdy; administrativní; správní; digitální; geografická; topografická; reliéf; 10 000; 10000; měřítko 1:10000; měřítko 1:10 000; 5 000; 5000; měřítko 1:5000; měřítko 1:5 000
Lokátor zdroje
Jedinečný identifikátor zdroje https://geoportal.cuzk.cz/(S(1dllcludhn1jmhahus5w1w55))/Default.aspx?mode=TextMeta&metadataID=CZ-CUZK-ZABAGED-VP&metadataXSL=full&side=zabaged
Zpráva o kvalitě Ne Datum hodnocení kvality
Standard kvality dat
Odkaz na zprávu o kvalitě
Souhrný popis výsledků kvality Neexistuje
Hodnotitel kvality
Produkt schválen Ne Kontaktní místo pro metadata Ing. Pavel Šidlichovský
Editor Exportovat do otisku Ano
Datum vytvoření záznamu 15.08.2022 09:11 Záznam vytvořil/a Ing. Pavel Šidlichovský
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Zpět na zdroje