Katalog zdrojů

Název
Producent
Typ zdroje
Garant
Vytvoření záznamu
-
UID
Produkt schválen
Zpráva o kvalitě
Exportovat do otisku
Odkaz na informace o zdroji
Odkaz na webovou stránku metadatového záznamu
Odkaz na zprávu o kvalitě
Datum aktualizace
-
Má editora
Má vazbu na Projekty
Má vazbu na Požadavky
Má vazbu na Agendy
Má vazbu na Životní události
Má vazbu na Trendy
Globální textové vyhledávání
ID▲ Název Typ zdroje Producent dat Garant Datum vytvoření záznamu
1 Adresy poštovních úřadů Služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí; Vršovická 1442/65; Praha 10; 100 10; Česká republika; Administrátor Katalogu 04.12.2018 18:38
13 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Datová sada Český úřad zeměměřický a katastrální Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 Tel: 284 041 111 Administrátor Katalogu 06.09.2019 17:23
14 Katastr nemovitostí Datová sada Český úřad zeměměřický a katastrální Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 Tel: 284 041 111 Administrátor Katalogu 14.10.2019 16:16
15 Ortofoto ČÚZK ; Prohlížecí služba WMS - Ortofoto Služba Vlček, Bohumil, Ing.; Český úřad zeměměřický a katastrální; bohumil.vlcek@cuzk.cz,podpora.zums@cuzk.cz; +420 284 041 561; Pod sídlištěm 9; Praha 8; 182 11; Česká republika; Administrátor Katalogu 14.10.2019 17:07
16 Digitální model reliéfu ; Prohlížecí služba WMS - DMR 5G (Stínovaný model reliéfu) Služba Vlček, Bohumil, Ing.; Český úřad zeměměřický a katastrální; bohumil.vlcek@cuzk.cz,podpora.zums@cuzk.cz; +420 284 041 561; Pod sídlištěm 9; Praha 8; 182 11; Česká republika; Administrátor Katalogu 14.10.2019 17:10
17 Topografické mapy ; Prohlížecí služba WMS - ZABAGED® Služba Vlček, Bohumil, Ing.; Český úřad zeměměřický a katastrální; bohumil.vlcek@cuzk.cz,podpora.zums@cuzk.cz; +420 284 041 561; Pod sídlištěm 9; Praha 8; 182 11; Česká republika; Administrátor Katalogu 15.10.2019 07:57
18 Územní plán (ÚP) Datová sada vybrané OVM na celém území ČR Administrátor Katalogu 16.10.2019 11:35
19 Územně analytické podklady (ÚAP) Datová sada vybrané OVM na celém území ČR Administrátor Katalogu 16.10.2019 11:42
20 Digitální technická mapa (DTM) Datová sada vybrané OVM na celém území ČR Administrátor Katalogu 16.10.2019 11:46
21 Dopravní infrastruktura (záznam pro potřeby analýz životních situací) Datová sada Administrátor Katalogu 16.10.2019 12:13
22 Technická infrastruktura (záznam pro potřeby analýz životních situací) Datová sada Administrátor Katalogu 16.10.2019 12:17
23 Tematické datové sady (záznam pro potřeby analýz životních situací) Datová sada Administrátor Katalogu 16.10.2019 12:22
24 Digitální model povrchu ; Prohlížecí služba WMS - DMP 1G (Stínovaný model povrchu) Služba Vlček, Bohumil, Ing.; Český úřad zeměměřický a katastrální; bohumil.vlcek@cuzk.cz,podpora.zums@cuzk.cz; +420 284 041 561; Pod sídlištěm 9; Praha 8; 182 11; Česká republika; Administrátor Katalogu 16.10.2019 12:30
25 Základní mapy České republiky (ZM ČR) Datová sada Český úřad zeměměřický a katastrální Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 Tel: 284 041 111 Administrátor Katalogu 18.10.2019 18:28
26 Státní mapa 1:5 000 ; Prohlížecí služba WMS - SM 5 vektor Služba Vlček, Bohumil, Ing.; Český úřad zeměměřický a katastrální; bohumil.vlcek@cuzk.cz,podpora.zums@cuzk.cz; +420 284 041 561; Pod sídlištěm 9; Praha 8; 182 11; Česká republika; Administrátor Katalogu 21.10.2019 14:27
27 Státní mapa 1:5 000 ; Prohlížecí služba WMS - SM 5 rastr Služba Vlček, Bohumil, Ing.; Český úřad zeměměřický a katastrální; bohumil.vlcek@cuzk.cz,podpora.zums@cuzk.cz; +420 284 041 561; Pod sídlištěm 9; Praha 8; 182 11; Česká republika; Administrátor Katalogu 21.10.2019 14:28
28 Databáze bodových polí ČR ; Prohlížecí služba WMS - Bodová pole Služba Vlček, Bohumil, Ing.; Český úřad zeměměřický a katastrální; bohumil.vlcek@cuzk.cz,podpora.zums@cuzk.cz; +420 284 041 561; Pod sídlištěm 9; Praha 8; 182 11; Česká republika; Administrátor Katalogu 21.10.2019 14:32
29 Data z mobilní sítě O2 Datová sada O2 Czech Republic a.s. Administrátor Katalogu 05.11.2019 18:49
34 TEST STAHOVÁNÍ - Prohlížecí služba WMTS - Základní mapy ČR Služba Vlček, Bohumil, Ing.; Český úřad zeměměřický a katastrální; bohumil.vlcek@cuzk.cz,podpora.zums@cuzk.cz; +420 284 041 561; Praha 8; 182 11; Administrátor Katalogu 31.05.2021 10:10

Nalezeno 19 z 19 záznamů.