Katalog trendů - detail trendu

ID 8 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Virtuální a rozšířená realita
Anglický název trendu Virtual Assisstency and Augmented Reality (AR)
Typ trendu Trend
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň technologií
Způsobilost pro NIPI Trend s prvky průběžné Technologické inovace.
Zkrácený popis trendu Virtuální realita je umělé prostředí vytvořené speciálním softwarem. Uživateli je pak prezentována takovým způsobem, že ji vnímá jako reálné prostředí. Rozšířená realita je oproti virtuální realitě pouze doplňování grafických objektů, textů apod. do skutečné reality.
Popis trendu Člověk přirozeně vnímá realitu prostřednictvím receptorů, což nám umožňuje orientaci v prostředí. Z tohoto důvodu se virtuální realita primárně zaměřuje na dva velmi důležité smysly: zrak a sluch, pokročilejší systémy však ovlivňují i další senzory lidského těla, například smysl pro rovnováhu a díky tomu nám připadá, že je toto prostředí skutečné. Médiem pro využití virtuální reality jsou pak ideálně speciální brýle připojené k PC. Virtuální realita nalézá své využití v mnoha odvětvích, ať už jde o výcvik jednotek, modelování staveb, herní průmysl či zábavu obecně. Například v konstruktérství se využívá možnost prohlédnout si interiéry staveb, vnitřek automobilů a celková práce ve třech rozměrech, v armádě se virtuální realita využívá například jako simulátor létání a například v lékařství se využívají prostorové modely orgánů a celého těla. Rozšířená realita funguje na principu, že kamera, která je připojená k počítači, nebo která je v mobilním telefonu, snímá reálný obraz. Speciálně navržená aplikace detekuje snímanou scénu (například pomocí záchytných bodů), případně i umístění a orientaci kamery v prostoru (v případě použití na mobilním telefonu). Na základě těchto informací pak umístí do obrazu na displeji doplňující informace nebo může vyvolat naprogramovanou akci. Toto vše se navíc děje v reálném čase. Rozšířená realita má již dnes řadu praktického využití opět v širokém spektru odvětví od obchodu (interaktivní katalogy, cílené reklamy), přes zábavní průmysl až po navigační systémy nebo cestovatelské a vzdělávací aplikace (namířením mobilního telefonu na určitý objekt se dozvíte jeho historii či další údaje).
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Rutinní využití – horizont 10 let.
Omezení Etické využití polohových informací a map; vysokorychlostní datové přenosy; datová základna.
Zdroje informací 1) CEDA a.s. (zkušenosti z diskuze); 2) https://www.ogmio.cz/; 3) https://geo-bim.org/europe/2018/speakers-presentation.html
Požadavky na datové zdroje Úprava datového fondu směrem do 3D. Zkvalitnění datového fondu. Poskytování odpovídajících dat: DMP realistické, pohledové záznamy (např. jak vypadá Ještěd), popisy objektů a jevů v realistických scénách na záchytných bodech, propojování stavebních (konstrukčních, resp. FM) systémů a GIS.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost, velkokapacitní úložiště, vysoce výkonné transformační služby (nebo poskytování všech dat v SS vhodných pro lokalizaci a navigaci).
Požadavky na typy služeb Např. technologie komprimace a zobrazování realistických scén; Požadavky na vysoce výkonné prostorové modelování s adekvátní transformací do zorného pole (šikmé zobrazení). Požadavky na prostorové výpočetní služby v zorném poli (vzdálenost k cílovému objektu apod.).
Požadavky na legislativu Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Vytvoření a publikace příkladů dobré praxe.
Požadavky na lidské zdroje Ve specifických oblastech vzdělávání (např. stavebnictví, architektura, design) je vhodné zařazení výuky možností využití a přínosů této technologie. Školení a specializace odborných zaměstnanců v oblasti využívání technologií VR. Odborná specializace na náročný vývoj SW a zpracování obrazových dat.
Závěr / Dopad na NIPI Využití v navigačních systémech, v konstrukčních pracích, v informačních portálech či ve vzdělávání. Způsob prezentace např. turistických cílů nebo velkých investičních záměrů. Možnosti modelování v krajině, šíření jevů atd. Technologie VR jsou užívány již také v realitním a stavebním byznysu, dále restaurace a renovace, a další. V tomto ohledu se jedná o velmi přesná data a informace, a také snímky či video záznamy ve velmi vysoké kvalitě. Lze očekávat další rozvoje této technologie do různých odvětví, která budou zaznamenávat prostorová data a informace velkého rozlišení. Je ovšem vhodné tato data rozlišovat od základních infrastrukturních dat, a také ve smyslu outdoor/indoor.
Doporučení dalších kroků Počkat
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat aktuální vývoj v této oblasti a ve vhodných případech využívat.
Poznámka Další identifikované vazby na trendy (dále nepopisované): SmartCity
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 10.08.2019 10:18 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1007 https://geo-bim.org/europe/2018/speakers-presentation.html web 16.09.2019 14:17

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
11 Průmyslový internet věcí Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1007 BIM – GIS interoperabilita Inovace Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1022 Data pořizovaná v reálném čase Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00