Katalog trendů - detail trendu

ID 18 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Státní cloudy
Anglický název trendu eGovernment Cloud ČR (eGC)
Typ trendu Trend
Kategorie první úrovně Sdílení dat a služeb Kategorie druhé úrovně Politický charakter
Způsobilost pro NIPI Využití služeb eGC pro NIPI (dobrovolně) po změnách legislativy pak povinně. Potenciál snížení nákladů při budování NIPI.
Zkrácený popis trendu Je vypracován a schválen Strategický rámec Národního cloud computingu – eGC ČR (usnesení Vlády ČR č. 1050 z 28. 11. 2016). Je vypracována a schválena Souhrnná analytická zpráva – Projekt Příprava vybudování eGC (usnesení Vlády ČR č. 749 z 14. 11. 2018). Ministerstvo vnitra, odbor Kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT byl v roce 2018 pověřen výkonem Řídícího orgánu eGC (ŘOeGC).
Popis trendu eGovernment Cloud je tvořen SeGC (Státní část) eGC, KeGC (Komerční část) eGC, vysoce bezpečnými (4. bezpečnostní úroveň) ICT službami vybraných státních ICT podniků – SeGC, ICT službami (1.-3. bezpečnostní úroveň) privátních datových center – tzv. komerční cloud (KeGC). Hybridní eGC je kombinací služeb KeGC a SeGC, která vychází z principu dekompozice IS na části s různými úrovněmi bezpečnostních dopadů. U každého aktuálně provozovaného IS musí jeho správce určit a sledovat: skutečné investiční a provozní náklady a požadovanou a aktuální bezpečnostní úroveň. Určení služeb eGC – ŘOeGC bude identifikovat identické nebo podobné ICT služby, které budou postupně standardizovány. Provozovatelé SeGC si nebudou konkurovat mezi sebou, ani s provozovateli KeGC. Cílem je maximalizovat využití zdrojů státních datových center a zajistit efektivitu vložených finančních prostředků a současně se vyhnout možným obviněním státu za nedovolenou podporu v konkurenčním boji. Provozovatelé KeGC si budou mezi sebou konkurovat, tzn. že ŘOeGC bude při řízení KeGC postupovat tak, aby každý typ služby KeGC byl nabízen více provozovateli. SeGC bude poskytovat služby, které nelze poskytovat v KeGC, proto jeho zákazníci (zákazníci SeGC) objednávají jeho služby bez potřeby veřejné zakázky. Umístění IS do eGC bude dobrovolné pro kraje, města, obce, ČNB, zpravodajské služby, systémy bezpečnostních sborů, pokud provoz těchto systémů souvisí s plněním zákonem jim stanovených úkolů, systémy orgánů činných v trestním nebo soudním řízení, pokud provoz těchto systémů slouží pro trestní nebo soudní řízení, systémy v oblasti národní bezpečnosti, právnické osoby, v nichž má stát podíl alespoň 50%. Pro organizační složky státu (OSS) a jejich IS bude v první fázi (cca 2 roky) využití služeb eGC také dobrovolné.
Časový horizont Do 2 let
Časový horizont, popis Povinnost používání služeb eGC do 2 let.
Omezení
Zdroje informací Strategický rámec Národního cloud computingu – eGC ČR; Projekt Příprava vybudování eGC (usnesení Vlády ČR č. 749 z 14. 11. 2018).
Požadavky na datové zdroje Standardizace.
Požadavky na parametry služeb Dostupnost, důvěrnost, integrita a nejvyšší bezpečnost všech služeb.
Požadavky na typy služeb Ano – viz materiál eGC.
Požadavky na legislativu 365/2000 Sb., Zákon o informačních systémech veřejné správy. 111/2009 Sb., Zákon o základních registrech. 300/2008 Sb., Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Požadavky na organizační zajištění Ano – viz materiál eGC.
Požadavky na metodiky, postupy Ano – viz materiál eGC.
Požadavky na lidské zdroje Ano – viz materiál eGC.
Závěr / Dopad na NIPI Povinnost používání služeb eGC do 2 let. Příležitost pro snížení nákladů na budování NIPI a zajištění bezpečnosti a dostupnosti. Zajištění sdílení služeb mezi IS a GIS. Zřízení státních cloudů, čímž bude vytvořeno a řešeno to "jedno" správné místo, kde budou uskladněny informace např. jednotlivých BIM (včetně prohledávání a zpracování).
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis Vypracování podrobné analýzy a účast realizátorů GIST (PVPI) v pracovních skupinách či orgánech eGC.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 10.08.2019 10:50 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
10 Cloudové výpočty Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1012 Kybernetická bezpečnost Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00