Katalog trendů - detail trendu

ID 17 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Sdílení služeb ve veřejné správě
Anglický název trendu IaaS, SaaS, PaaS
Typ trendu Trend
Kategorie první úrovně Sdílení dat a služeb Kategorie druhé úrovně Politický charakter
Způsobilost pro NIPI Využití sdílených služeb veřejné správy pro NIPI (dobrovolně) po změnách legislativy pak povinně. Potenciál snížení nákladů při budování NIPI. Sdílení služeb obecně, zvýšení efektivity, dostupnosti služeb atd.
Zkrácený popis trendu Jednotlivé trendy mohou GISTR a rozvoj NIPI dále ovlivnit tím, že před nalezením konečných technologických řešení by měly nakupovat a sdílet služby označované jako SaaS (využití SW aplikace u jiného subjektu jako služby pro dílčí zásahy do katalogizovaných dat (např. spisová služba)), PaaS (využití jiné platformy jako služby (např. databáze jako služba)), IaaS (využití jiné infrastruktury jako služby (např. fyzický server v cloudu).
Popis trendu Již v roce 2007 stanoveno pět prioritních oblastí Strategie eGON: Základní registry a identifikace, Univerzální kontaktní místo, Zaručená a bezpečná elektronická komunikace mezi úřady a stejně tak mezi občanem a úřadem (zde vytvořeny sdílené služby ve VS – Služby veřejné správy (Sociální dávky, důchody, zdravotní pojištění, průkazy totožnosti atd.); Služby informační společnosti (Poskytnutí referenčních údajů, ověření identity, zaručené podání a doručení atd.); Služby IT platforem (Hosting, housing, SaaS, PaaS atd.); Služby komunikační infrastruktury (VPN, VPN MPLS, propojení sítí)), Vlastní služby pro informační společnost a Digitalizace datových fondů a jejich archivace. Existuje Metodika eGC a Kalkulátor, který slouží VS pro posouzení ekonomické výhodnosti řešení on-premise vs. Cloud. Kalkulátor je univerzální pro IaaS, PaaS a SaaS a pracuje s dostupnými tržními nebo předpokládanými cenami v daném čase a místě. Konečné rozhodnutí je vždy na uživateli kalkulátoru, která varianta je ekonomicky výhodná pro daný projekt. Je formulována ideová architektura služeb informační společnosti v roce 2020 jako: Služby veřejné správy po provedené procesní optimalizaci (procesy veřejné správy) jsou podporovány orchestrovaným katalogem eGon (služby informační společnosti)i pro všechny klíčové jednotlivé výkonné procesy ve službách VS a eGon služby jsou vždy dostupné prostřednictvím agendových informačních systémů a publikační portálovou vrstvu opřenou o Portál veřejné správy, Czech POINT a datové schránky, federované z hlediska identity s dalšími specializovanými portály ve veřejné správě.
Časový horizont Do 2 let
Časový horizont, popis
Omezení
Zdroje informací Již v roce 2007 stanoveno pět prioritních oblastí Strategie eGON: Základní registry a identifikace, Univerzální kontaktní místo, Zaručená a bezpečná elektronická komunikace mezi úřady a stejně tak mezi občanem a úřadem (zde vytvořeny sdílené služby ve VS – Služby veřejné správy (Sociální dávky, důchody, zdravotní pojištění, průkazy totožnosti atd.); Služby informační společnosti (Poskytnutí referenčních údajů, ověření identity, zaručené podání a doručení atd.); Služby IT platforem (Hosting, housing, SaaS, PaaS atd.); Služby komunikační infrastruktury (VPN, VPN MPLS, propojení sítí)), Vlastní služby pro informační společnost a Digitalizace datových fondů a jejich archivace. Existuje Metodika eGC a Kalkulátor, který slouží VS pro posouzení ekonomické výhodnosti řešení on-premise vs. Cloud. Kalkulátor je univerzální pro IaaS, PaaS a SaaS a pracuje s dostupnými tržními nebo předpokládanými cenami v daném čase a místě. Konečné rozhodnutí je vždy na uživateli kalkulátoru, která varianta je ekonomicky výhodná pro daný projekt. Je formulována ideová architektura služeb informační společnosti v roce 2020 jako: Služby veřejné správy po provedené procesní optimalizaci (procesy veřejné správy) jsou podporovány orchestrovaným katalogem eGon (služby informační společnosti)i pro všechny klíčové jednotlivé výkonné procesy ve službách VS a eGon služby jsou vždy dostupné prostřednictvím agendových informačních systémů a publikační portálovou vrstvu opřenou o Portál veřejné správy, Czech POINT a datové schránky, federované z hlediska identity s dalšími specializovanými portály ve veřejné správě.
Požadavky na datové zdroje Dostupnost, důvěrnost, integrita a nejvyšší bezpečnost všech služeb.
Požadavky na parametry služeb Ano – viz materiál eGC.
Požadavky na typy služeb Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Zákon 111/2009 Sb., o základních registrech. Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Požadavky na legislativu Ano – viz materiál eGc.
Požadavky na organizační zajištění Ano – viz materiál eGc.
Požadavky na metodiky, postupy Ano – viz materiál eGc.
Požadavky na lidské zdroje NIPI musí být jednoznačně budována na principu sdílených služeb a řešena plně v souladu s materiály eG VS ČR. Mimo jiné příležitost pro snížení nákladů na budování NIPI a zajištění bezpečnosti a dostupnosti. Zajištění sdílení služeb mezi IS a GIS.
Závěr / Dopad na NIPI Vypracování podrobné analýzy.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis Vypracování podrobné analýzy a účast realizátorů GIST (PVPI) v pracovních skupinách či orgánech eGC.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 10.08.2019 10:48 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1018 https://www.bmc.com/blogs/saas-vs-paas-vs-iaas-whats-the-difference-and-how-to-choose zdroj 16.09.2019 15:04
1019 https://codematters.online/devops-paas/ zdroj 16.09.2019 15:05

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
12 Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) Bydlení Stavba 02.09.2019 13:38
14 Umístění stavby na lesním pozemku Bydlení Stavba 02.09.2019 13:40
18 Dopravní nehoda se škodou do 100 000 kč (včetně 100 000 kč) Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:46

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
1012 Kybernetická bezpečnost Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00