Katalog trendů - detail trendu

ID 16 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Všudypřítomná geografická informace/ všudypřítomný Internet
Anglický název trendu Ubiquitous public access to GI/ Ubiquitous Internet
Typ trendu Trend
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň technologií
Způsobilost pro NIPI Trend zapojení všech známých funkčních doplňků GIS včetně zapojením mobilních prvků GIS a jejich inovace.
Zkrácený popis trendu S rozvojem všech typů sociálních sítí a rozmachu používání internetu obecně roste i skupina uživatelů z řad široké (dalo by se říci laické) veřejnosti, která se z jedné strany zajímá o aktivity (generované nejen výkonem OVM) ve svém bezprostředním „sociálním“ okolím a z druhé strany zájem této skupiny uživatelů o svoje přispění k občanské společnosti (např. zájem o životní prostředí, investiční záměry měst a obcí, velké infrastrukturní projekty státu, živelné pohromy, pomoc druhému atd.).
Popis trendu Nedávné pokroky v technologiích založených zejména na mobilních zařízeních a všude přítomné připojení k Internetu umožňují, aby i široká veřejnost nebyla jen spotřebitelem obsahu, ale zároveň byla i jako tvůrcem nebo poskytovatelem nového, obohaceného obsahu. Zvláště jeden sektor, který prochází rychlými změnami a růstem, je oblast geografické informace. "Umístění" ve všeobecném smyslu je jednou ze základních požadavků všech mobilních uživatelů. V počátečním vývoji používali uživatelé pouze obsah založený na poloze, ale s rostoucími sofistikovanými mobilními hardwarovými zařízeními a neustále se rozšiřujícím rozsahem telekomunikačních sítí a infrastruktury umožňují mobilním uživatelům vytvářet mnoho typů geografických dat. Tvorba obsahu může být na individuální úrovni s využitím místa koordinace umožňující navigaci do nové kavárny popsané v záznamu blogu nebo jako společné úsilí, jako je shromažďování GPS tras a začlenění do projektu Open Street Map. Menší zařízení, vestavěné systémy, bezdrátová komunikace a sítě senzorů (všudypřítomné výpočetní technologie) vyžadují metody manipulace s geografickými informacemi z hlediska výroby i spotřeby. Kromě dříve omezené veřejné spotřeby geografických informací poskytují všudypřítomné výpočetní technologie infrastrukturu pro širokou veřejnost, která produkuje, distribuuje a spotřebovává geografické informace. Tyto koncepty se projevují jako "bezproblémový přístup odkudkoliv a kdykoli k snadno použitelným geografickým informacím a službám". Tyto koncepty označujeme jako všudypřítomný veřejný přístup ke geografickým informacím. Cílem všudypřítomného přístupu veřejnosti ke geografickým informacím (UPA-to-GI) je učinit uživatelům možnost práce s jakýmkoli "inteligentním" zařízením intuitivně a pochopitelně. K dosažení tohoto cíle jsou kontextové informace shromážděné z různých zdrojů efektivně spravovány v architektuře UPA. Proto systémy nebo služby pro UPA modely geografické informace musí podporovat mechanismus poskytování kontextových informací.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Do 10 let.
Omezení Omezení na NIPI nejsou v současné době známa.
Zdroje informací 1) Foody, G., See, L., Fritz, S., Mooney, P., Olteanu-Raimond, A-M., Fonte, C., C., Antoniiou, V. (eds) 2017 Mapping and the Citizen Sensor. Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbf. License: CC-BY 4.0; 2) ISO 19154 Geographic Information – Ubiquitous public access; 2)ISO 19154:2014 Geographic Information — Ubiquitous public access — Reference model
Požadavky na datové zdroje Poskytování otevřených dat. Standardizace metadat včetně katalogu vzhledů jevů a kvality dat.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost. Webové služby. Vysokorychlostní přenosové kapacity. Cloud Computing.
Požadavky na typy služeb Vytvoření služeb (především WFS) poskytujících zdroje pro další využití a tvorbu dalších prostorových dat a služeb.
Požadavky na legislativu Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Příklady dobré praxe.
Požadavky na lidské zdroje Specifické požadavky neidentifikovány.
Závěr / Dopad na NIPI Při správném uchopení ze strany OVM je možná jak zpětná vazba od skupin uživatelů např. ke kvalitě a aktuálnosti dat, tak samotný sběr či odběr řady dat a služeb. Synergie pořizování a verifikace dat. Důraz na principy Linked Data. Důraz na poskytování otevřených dat. Nutná existence a standardizace metadat včetně katalogu vzhledů jevů a kvality dat. Vznik nových služeb (např. WFS) publikujících prostorová data či specifických služeb využitelných širokou veřejností nejen pro tvorbu odvozených dat a služeb, které může zpětně veřejný sektor konzumovat pro svoje potřeby.
Doporučení dalších kroků Počkat
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 10.08.2019 10:46 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1017 https://doi.org/10.5334/bbf Foody, G., See, L., Fritz, S., Mooney, P., Olteanu-Raimond, A-M., Fonte, C., C., Antoniiou, V. (eds) 2017 Mapping and the Citizen Sensor. Ubiquity Press 16.09.2019 15:03

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00
50 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) A1381 Ano 30.05.2018 00:00 04.09.2019 09:48

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
1008 Komunitní modely GIS – Spontánní GIS aktivity Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00