Katalog trendů - detail trendu

ID 15 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Dálkový průzkum země (DPZ)
Anglický název trendu Earth Observation; and Remote Sensing
Typ trendu Trend
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň technologií
Způsobilost pro NIPI Rozsáhlá oblast DPZ je v tomto případě popisována jen s přihlédnutím k novým aktivitám v rámci ESA a k Národnímu kosmickému plánu na období 2014 – 2019.
Zkrácený popis trendu ČR vnímá kosmické aktivity jako příležitost zejména pro růst národního hospodářství, neboť kosmické aktivity již dávno nejsou jen vědeckou disciplínou, ale zejména hospodářskou disciplínou s obrovským společenským, politickým, strategickým a bezpečnostním potenciálem. Využití družicové techniky pro dálkové snímání země pro sledování a mapování stavu globálního prostředí. Značný důraz je v současnosti kladen na monitorování vlivů člověka na globální prostředí a na stanovení kauzálních nebo synergických vazeb mezi dlouhodobými environmentálními změnami.
Popis trendu S dostupností dat zejména z celé řady nových družit osazených řadou různorodých senzorů a s rozvojem služeb poskytujících takto pořizovaných dat roste i počet aplikací, respektive použití dat pořizovaných metodou DPZ. Relativně velmi dobrá dostupnost těchto dat (aktuálnost, rychlost, časové řady, obsahovost, možnost ovlivnění doby pořízení snímku určitého místa, infrastruktura atd.) umožňuje široké použití těchto dat v řadě aplikací od monitoringu životního prostředí až po krizové řízení. Systém dálkového průzkumu tvoří oblast sběru, přenosu a úpravy dat, tzv. technická stránka a oblast analýzy a interpretace dat - zpracování prostorové informace. K dispozici je řada volitelných programů ESA s účastí ČR.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Do 10 let.
Omezení Omezení na NIPI nejsou v současné době známa.
Zdroje informací 1) http://www.czechspaceportal.cz/; 2) http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/volitelne-programy-esa-s-ucasti-cr/
Požadavky na datové zdroje Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost, velkokapacitní úložiště.
Požadavky na typy služeb Zpřístupnění těchto dat pomocí služeb.
Požadavky na legislativu Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Příklady dobré praxe.
Požadavky na lidské zdroje Dostatečné personální kapacity. Specifická potřeba expertů v dané oblasti, která je zajištěna současnými vzdělávacími obory vysokých škol. Na obecné úrovni průřezový vzdělávací program. Vybavení znalostmi intepretace a analýzy obrazových snímků DPZ. Znalost užívání odborného SW.
Závěr / Dopad na NIPI Vláda ČR svým usnesením č. 872 schválila Národní kosmický plán na období 2014 – 2019, jehož hlavním cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a její technologické a inovační úrovně. Data DPZ musí být integrální součástí NIPI. Primární a odvozená data DPZ jsou velmi důležitou součástí z pohledu podpory v rozhodování státní správy a samosprávy. Potřebná podpora dostupnosti a využití těchto dat.
Doporučení dalších kroků Počkat
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 10.08.2019 10:43 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
10 http://www.czechspaceportal.cz web 10.08.2019 10:44
11 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/volitelne-programy-esa-s-ucasti-cr web 10.08.2019 10:44

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
50 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) A1381 Ano 30.05.2018 00:00 04.09.2019 09:48
51 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy A1401 Ano 19.04.2018 00:00 04.09.2019 09:50

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
12 Snímání dálkově ovládanými prostředky Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1027 Hyperspektrální DPZ Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00