Katalog trendů - detail trendu

ID 14 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Precizní zemědělství
Anglický název trendu Precise Agriculture
Typ trendu Trend
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Manažerský charakter
Způsobilost pro NIPI Trend rozvoje LISP a BIG Data. Inovace technologií GIS, GPS, DPZ a sběru dat přes senzory.
Zkrácený popis trendu Precizní zemědělství je dlouhodobě využívaný pojem pro moderní přístupy hospodaření zejména v rostlinné i pěstitelské výrobě, které respektují přirozenou variabilitu výrobního prostředí a snaží se na ni reagovat. Precizní zemědělství se řídí zásadou „provést pěstební zásah v pravý čas na správném místě a se správnou intenzitou“. Tento princip hospodaření je spojen s používáním technologií jako je GPS, GIS, DPZ a senzorů.
Popis trendu Nejen v zahraničí se ukazuje, že technický pokrok v oblasti navigací, senzoriky, elektroniky, informačních technologií, web služeb a využívání specifických úložišť, zpracování a interpretace velkého množství dat přináší mimořádně efektivní výsledky při využití precizních údajů z rozboru půdy, rozboru plevelů, analýz zásobení půdy živinami a závlahami, při automatizovaném dávkování po rozboru situace v místě nejen pomocí nástrojů GIS. Tyto trendy jsou založeny na mapách s výsledky vzniklými hloubkovou, tzv. „insight“ analýzou, na základě precizního určení místa a řady dalších údajů. Prvky precizního zemědělství jsou sice k dispozici už téměř 30 let, ale právě nyní díky využití dat a napojení na podnikové IT systémy stoupá jejich význam a pozornost ze strany nejen světových výrobců zemědělské techniky, ale i poskytovatelů služeb jako je SAP nebo technologický gigant Google. Cílem těchto společností je propojit internetové přenosy v různých fázích výrobního řetězce: od automatizačních technologií, přes senzory až po Geo-Mapping, k analýze získaných dat, informací o půdě, počasí či klimatu a dalších opatřeních ze strany farmářů.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Do 10 let.
Omezení Etické mapování, zneužití dat.
Zdroje informací 1) http://www.edotace.cz/clanky/zemedelstvi-40-digitalizace-prichazi; 2)https://www.csas.cz/content/dam/cz/csas/www_csas_cz/dokumenty/trendovnik/trendovnik-2018-09.pdf; 3) https://ekonomika.idnes.cz/revoluce-digitalizace-zemedelstvi-nemecko-f2s-/eko_euro.aspx?c=A170125_2301171_eko_euro_rts; 4) Bill, Ralf, Nash, E., Grenzdörffer, G.: GIS in Agriculture, in Kresse, W, Danko, D. (Eds), Handbook of Geographic Information, Part C/24, pages 795 – 819, Springer, ISBN: 978-3-540-72678-4, 2012;
Požadavky na datové zdroje Zkvalitnění a rozšíření datového fondu. Aktuálnost. Dostupnost dat. Vznik nových dat.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost; velmi vysoká přesnost.
Požadavky na typy služeb V ideálním případě poskytování on-line velmi přesných a podrobných dat např. o kvalitě a vlastnostech půdy, počasí či dalších dat majících vliv na oblast zemědělství (např. limity používání určitých přípravků nebo postupů v daném místě).
Požadavky na legislativu Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na organizační zajištění Centrální evidence zdrojů dat a služeb.
Požadavky na metodiky, postupy Vytvoření případně dalších potřebných metodik, které budou řešit specifickou tvorbu a poskytování dat a služeb pro tuto oblast.
Požadavky na lidské zdroje Specifická potřeba expertů v dané oblasti Vzdělávací kurzy a workshopy o poskytovaných zdrojích dat, jejich možnostech využití a přínosů pro zemědělství. Zkušenosti s ovládáním specializovaného SW a HW, a to rovněž při operativním řízení procesu precizního zemědělství.
Závěr / Dopad na NIPI V rámci strategie GISTR lze očekávat po roce 2020 požadavky na založení projektu na pořízení specifických map precizního zemědělství tak, jak se to již stalo v případě Národního plánu k bezpečnému používání pesticidů v České republice v letech 2018-2020, s využitím tradičně vedeného veřejného registru půdy LPIS. Specifikace požadavků nebo projektů pro Katalog NIPI je věc v plné kompetenci MZe.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis Vypracování podrobné analýzy pro upřesnění či specifikaci potřeb trendu na NIPI.
Poznámka Další identifikované vazby na trendy (dále nepopisované): web, přenos dat, senzory
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 10.08.2019 10:38 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
9 http://www.edotace.cz/clanky/zemedelstvi-40-digitalizace-prichazi zdroj 10.08.2019 10:39
1015 https://www.csas.cz/content/dam/cz/csas/www_csas_cz/dokumenty/trendovnik/trendovnik-2018-09.pdf zdroj 16.09.2019 15:01
1016 https://ekonomika.idnes.cz/revoluce-digitalizace-zemedelstvi-nemecko-f2s-/eko_euro.aspx?c=A170125_2301171_eko_euro_rts zdroj 16.09.2019 15:02

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
20 Pozemní komunikace a silniční správní úřady A1381 Ano 30.05.2018 00:00 30.08.2019 07:33

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
7 Umělá inteligence Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
9 Robotizace a automatizace Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
10 Cloudové výpočty Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
12 Snímání dálkově ovládanými prostředky Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1017 Pokročilé sítě mobilních operátorů (5G a výše) Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1026 Internet věcí (IoT) Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00