Katalog trendů - detail trendu

ID 13 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Propojená data
Anglický název trendu Linked Data (CZ překlad se používá velmi zřídka)
Typ trendu Trend
Kategorie první úrovně Nové typy služeb Kategorie druhé úrovně Mezinárodní rámec interoperability
Způsobilost pro NIPI Trend využití sémantického webu pro propojení dat z modelů informace nad ISO normou STEP.
Zkrácený popis trendu Je iniciativa navazující na myšlenky sémantického webu2.0. Jde o propojení různých zdrojů tak, aby bylo možné nad nimi vznášet dotazy a aktivovat geoinformační služby.
Popis trendu Linked Data jsou reprezentovány modelem, který je velmi jednoduchý – skládá se z výroků složených ze tří částí: subjektu, predikátu, objektu. Zapojení této iniciativy do globální infrastruktury pro prostorové informace vyžaduje, aby všichni uživatelé chápali pod jednotlivými pojmy totéž. Ve světě Linked Data se proto všechny subjekty a predikáty reprezentují pomocí URI, která jsou unikátní a umožňují sdílení jednoho identifikátoru pro jednu věc napříč doménami. Rámec popisu zdrojů (RDF) slouží pro kódování a propojení dat a informací, které mají vzájemné vztahy a je standardem W3C. Linked Data tak získávají kontext, propojení a jsou umístěna v prostředí Webu.
Časový horizont Do 5 let
Časový horizont, popis Do 5 let. Do 10 let.
Omezení GDPR, etické mapování.
Zdroje informací 1) Holubová, I. a kolektiv. Big Data a NoSQL databáze. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5466-6; 2) ČSN EN ISO 19119 Geografická informace – Služby; 3) See, L., Estima, J.,Pȍdör, A., Arsanjani, J. J., Bayas, J-C.,a Vatseva, R.: 2017. Sources of VGI for Mapping. In: Foody, G., See, L., Fritz, S., Mooney, P., Olteanu-Raimond, A-M., Fonte, C., C., Antoniou, V. (eds): Mapping and the Citizen Sensor, Pp.13-35, London: Ubiquity Press. DOI: https:// doi.org/10.50334/bbf.b. License: CC-BY 4.0
Požadavky na datové zdroje Standardizace. Jednoznačná identifikace prvků. Ontologie. Komplexní metadata včetně katalogu vzhledů jevů a kvality dat. Formáty pro výměnu dat.
Požadavky na parametry služeb Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na typy služeb Sémantické a ontologické katalogy. Služby poskytující jedinečné identifikátory pro konkrétní objekty prostorových dat nejnižší úrovně.
Požadavky na legislativu Stanovení určených norem a profilů pro jednotnou identifikaci, popis dat a stanovení výměnných formátů.
Požadavky na organizační zajištění Centrální evidence zdrojů dat.
Požadavky na metodiky, postupy Příklady dobré praxe. Metodika jedinečné identifikace. Stanovení vhodného vzájemně akceptovatelného výměnného formátu dat.
Požadavky na lidské zdroje Znalost pravidel pracování s Linked Data. Znalost a schopnost užívat SPARQL.
Závěr / Dopad na NIPI Zásadní. Základní prostředek pro přípravu geoinformačních služeb, a infrastruktury prostorových dat a informací (SDI). Umožňuje spojovat a zabránit vytváření isolovaných SDI. Zavádí široké propojení za pomoci webových dat a sémantiky webu.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis Vypracování podrobné analýzy.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 10.08.2019 10:36 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1014 https:// doi.org/10.50334/bbf.b See, L., Estima, J.,Pȍdör, A., Arsanjani, J. J., Bayas, J-C.,a Vatseva, R.: 2017. Sources of VGI for Mapping. In: Foody, G., See, L., Fritz, S., Mooney, P., Olteanu-Raimond, A-M., Fonte, C., C., Antoniou, V. (eds): Mapping and the Citizen Sensor, Pp.13-35, London: Ubiquity Press 16.09.2019 15:01

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08
15 Územní členění státu A423 Ano 03.08.2012 00:00 29.08.2019 13:46

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
1016 Sémantický web 2.0 Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1022 Data pořizovaná v reálném čase Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1023 Data mining sociálních sítí Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00