Katalog trendů - detail trendu

ID 12 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Snímání dálkově ovládanými prostředky
Anglický název trendu Unmanned Aerial System, Unmanned Aerial Vehicle, Unmanned Ground Vehicle (UAS/UAV/UGV)
Typ trendu Trend
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň technologií
Způsobilost pro NIPI Pořizování dat prostřednictvím těchto prostředků.
Zkrácený popis trendu Bezpilotní prostředky (někdy také drony) se stávají nedílnou součástí prostředků pro pořizování dat. A to jak v profesionální úrovni, tak v amatérském používání těchto prostředků.
Popis trendu K dispozici je celá řada bezpilotních prostředků, které lze dělit podle velké škály kritérií od hmotnosti, doby letu, až po osazené senzory. Nejběžnější dnes používána zařízení jsou většinou osazena kamerami (opět v široké škále typů a rozlišení). Drony dnes zejména umožňují rychlé a efektivní pořízení leteckých snímků (při využití specifických postupů i měřických) na malém území nebo šikmých leteckých snímků (určených zejména pro propagační účely nebo zachycení aktuální situace např. při mimořádných událostech). Jedná se o velmi moderní efektivní sběr velkého množství obrazového materiálu v území. Podle typu osazených kamer lze například pořizovat i termální snímky, hyperspektrální nebo radarová data. Již dnes jsou k dispozici komerční řešení, která umožňují efektivní pořizování snímků a jejich začlenění do standardních GIS aplikací. Takto pořizované snímky lze pak zpracovat do ortofotomozaiky či 3D dat. Samostatnou kapitolou pak je využití těchto zařízení v armádě, tedy UGV - Unmanned Ground Vehicle - Bezpilotní pozemní vozidlo.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Rutinní využití – většina typů výsledků je v současnosti využitelná.
Omezení Etické mapování, ochrana soukromí např. omezování činnosti, legislativy atd. Územní omezení užití.
Zdroje informací 1)https://geo-bim.org/europe/2018/speakers-presentation.html;2) Bill, Ralf, Nash,E, Grenzdörffer, G.: GIS in Agriculture, in Kresse, W., Danko, D. (Eds), Handbook of Geographic Information, Part C/24, pages 795 – 819, Springer, ISBN: 978-3-540-72678-4, 2012; 3) Karas J., Tichý T.: Drony, Computer Press, ISBN: 978-80-251-4680-4; 4) Kocourek J., Řešátko J.: Kniha Drony, Rubico, ISBN: 9788073462284; 5) Karas. J.: 222 tipů a triků pro drony, Computer Press, ISBN: 978-80-251-4874-7
Požadavky na datové zdroje Volně dostupné GNSS korekce.
Požadavky na parametry služeb Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na typy služeb Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na legislativu Úprava používání těchto prostředků je již dnes legislativně řešena. Případná změna: zákona č. 49/1997, Sb. - Zákon o civilním letectví a doplněk předpisu L2 Úřadu pro civilní letectví (DOPLNĚK X – BEZPILOTNÍ SYSTÉMY); č. 108/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví; č. 410/2006 Sb. - Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy.
Požadavky na organizační zajištění Zajištění technologického vybavení pro mapovací účely, například v rámci pozemkových úprav, obnovy katastrálního operátu novým mapováním, BIM, atd.
Požadavky na metodiky, postupy Příklady dobré praxe. Vypracování a schválení metodik použití pro konkrétní účely VS.
Požadavky na lidské zdroje Specifická potřeba expertů v dané oblasti, zároveň na obecné úrovni průřezový vzdělávací program v oboru fotogrammetrie a laser skenovacích metod. Vzdělávací kurzy a workshopy pro použití při plnění specifických úkolů v rámci NIPI Specifické znalosti, schopnosti a problematika legislativy pro užívání bezpilotních letounů.
Závěr / Dopad na NIPI Použití těchto zařízení pro efektivní sběr aktuálních dat (zejména obrazových) v širokém spektru uživatelských aplikacích - životních situacích. Očekává se velký nárůst využití obrazových dat jako podpory systému BIM. Při nasazení technologií UAV do resortu zemědělství závisí rychlost implementace těchto technologií a postupů na programu inovací do Precizního zemědělství. Dalším dopadem na NIPI je zefektivnění sběru některých typů dat a flexibilita jejich pořizování, nárůst objemu dat, zvýšené požadavky na kapacitu datových úložišť a komunikační infrastrukturu.
Doporučení dalších kroků Počkat
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat. Implementace metodik tvorby dat pomocí dálkově ovládaných prostředků do legislativních předpisů resortů VS. Příprava návrhů legislativních úprav souvisejících s letectvím (zákon o civilním letectví atd.) pro efektivní využívání dálkově ovládaných prostředků.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 10.08.2019 10:33 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1013 https://geo-bim.org/europe/2018/speakers-presentation.html zdroj 16.09.2019 15:00

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
14 Precizní zemědělství Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
15 Dálkový průzkum země (DPZ) Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00