Katalog trendů - detail trendu

ID 11 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Průmyslový internet věcí
Anglický název trendu Industrial Internet of Things (IIoT)
Typ trendu Trend
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň technologií
Způsobilost pro NIPI Trend Průmysl 4.0, zejména rozvoj interoperability
Zkrácený popis trendu 4. průmyslová revoluce se vyznačuje v terminologii OECD zaváděním Industriálního internetu věcí (IIoT), což ve svém důsledku znamená propojení kyberneticko-fyzických systémů výrobních závodů s maximálním podílem robotizace (slangově montoven) a pokrokových výsledků umělé inteligence. V terminologii komunity informačních a komunikačních technologií je pak zřetelný posun k Internetu věcí (IoT), kromě jiného zapojující do sítě operací senzory všeho druhu – viz samostatná Karta trendu IoT.
Popis trendu Průmyslový Internet věcí (IIoT) nabízí inovativní příležitosti pro tvorbu zcela nových řešení a služeb prostřednictvím chytrých zařízení připojených k Internetu. V rámci současných firemních průmyslových sítí je připojení chytrých zařízení k Internetu nezbytné pro zajištění přesné, bezchybné a konzistentní datové komunikace. Průmyslový internet věcí v sobě, připojením chytrých zařízení, integruje zejména distribuované řízení, snímání, inteligenci, machine-to-machine (M2M) komunikaci, human to machine rozhraní (HMI). Firemní datové sklady jsou nově naplňovány daty ze senzorů, M2M komunikace, HMI rozhraní a z technologií průmyslové automatizace. Nová průmyslová firemní big data, firmy zpracovávají a vyhodnocují v rámci svých business inteligence (BI) aktivit za účelem úspory firemních zdrojů a zvyšování produktivity. Průmyslový internet věcí má významný potenciál pro výrobní a logistické firmy, a to jak v oblastech zlepšování kontroly kvality a efektivity výrobního procesu, tak i v rámci řízení, sledování a efektivity dodavatelského řetězce a logistiky.
Časový horizont Současnost (v ČR není řešen)
Časový horizont, popis Probíhá. Rutinní využití v určitých provozech zabezpečeno.
Omezení Kybernetická bezpečnost datových zdrojů a služeb
Zdroje informací 1) http://www.prumyslovyinternetveci.cz/; 2) http://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53723/64358/658713/priloha0001.pdf 3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5769960/
Požadavky na datové zdroje Standardizace, především formátů pro výměnu dat. Poskytování otevřených dat.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost. Velkokapacitní úložiště. Všudypřítomný a vysokorychlostní internet.
Požadavky na typy služeb On-line přesné a aktuální informace, např. informace o dopravě nebo povodňové zpravodajství.
Požadavky na legislativu Řešení otázek přístupu k datům a jejich sdílení a využívání.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na lidské zdroje Specifická potřeba na existenci expertů z různých oblastí IIoT a expertů pro řešení technologických problémů v této oblasti včetně expertů na využití takových dat. Zároveň na obecné úrovni průřezový vzdělávací program. Znalost zpracování senzorických dat. Rozhodování na základě realtime dat a informací.
Závěr / Dopad na NIPI Významné zejména pro oblast dopravní telematiky, logistiky a technologických celků v průmyslu. Kombinovatelné s Big Data a cloud computing např. pro analýzy v těžebním průmyslu. Využívání dat a informací v reálném čase, zpracování dynamických jevů. Potřeba standardizace prostorových dat a jejich poskytování formou otevřených dat a standardizovaných služeb.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat. Doporučuje se vypracování samostatné analýzy, která bude řešit oblast IIoT i IoT. Sledovat a vypracovat podrobnou analýzu.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 10.08.2019 10:28 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
6 http://www.prumyslovyinternetveci.cz web 10.08.2019 10:30
7 http://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53723/64358/658713/priloha0001.pdf web dokument 10.08.2019 10:30
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5769960 web 10.08.2019 10:30

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
4 Big Data Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
8 Virtuální a rozšířená realita Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
10 Cloudové výpočty Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1013 Autonomní řízení (autonomní mobilita) Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1026 Internet věcí (IoT) Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00