Katalog trendů - detail trendu

ID 10 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Cloudové výpočty
Anglický název trendu Cloud Computing (CC)
Typ trendu Trend
Kategorie první úrovně Nové typy služeb Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň technologií
Způsobilost pro NIPI Trend při souběhu se zpracováním dat BIM: zpracování dat z mnoha zdrojů a zpracování senzorových dat.
Zkrácený popis trendu Cloud Computing je na internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů servery dostupnými z internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat vzdáleně, kupř. pomocí webového prohlížeče nebo klienta elektronické pošty. Pokud je služba placená, uživatelé neplatí za vlastní software, ale za jeho užití. Cloud computing je všem také součást procesu DMKD ve stejném smyslu jako u Big Data.
Popis trendu V prvním případě je principem u služeb a produktů v Cloud computingu je to, že uživateli propůjčují výpočetní výkon serverů. V mnoha případech se tak děje formou specializovaných aplikací, jejichž nabídka se pohybuje od kancelářských aplikací přes systémy pro distribuované výpočty až po operační systémy provozované v prohlížečích, jakými jsou např. eyeOS, Cloud či iCloud. V druhém případě jsou cloudové výpočty součástí matematických modelů, musí integrovat náhodné procesy a pracovat s fuzzy množinami. V geoinformační vědě, v cloudovém modelu odpovídá pozice centru cloudové gravitace, jsou stanoveny míry entropie a hyperentropie.
Časový horizont Současnost (v ČR není řešen)
Časový horizont, popis Nemáme bližší informace z českého „geo“ prostředí, užití v praxi.
Omezení Nebezpečí rozkrytí vzhledu jevů individuálního citlivého charakteru (např. výskyt kriminality).
Zdroje informací 1) Wang, Shuliang, Shi, W: Data mining and Knowledge Dicovery, In Kresse, W, Danko, D. (Eds), Handbook of Geographic Information, Part A/5, pages 123 – 142, Springer, ISBN: 978-3-540-72678-4, 2012; 2) https://geo-bim.org/europe/2018/speakers-presentation.html; 3) Tschango, J., Kim, Ubiquites Geographic Information in KRESSE Wolfgang, Danko, D. ed., Handbook of Geographic Information, Springer, 2012, ISBN: 978-3-540-72678-4
Požadavky na datové zdroje Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na parametry služeb Nutná garance vysoké dostupnosti služeb (bezvýpadkový provoz služeb). Vysoký výpočetní výkon. Implementace webových služeb (WFS, WPC). Distribuované zpracovávání a výpočty. Distribuce zpracovaných dat a informací v reálném čase. Techniky zrychleného fail-fast research.
Požadavky na typy služeb Nutná certifikace vybraných cloudových služeb využívaných pro NIPI (zejména z pohledu garance dostupnosti a bezpečnosti).
Požadavky na legislativu Změna potřebných zákonných předpisů pro umožnění sdílení služeb napříč VS ( č. 2/1969 Sb. Kompetenční zákon, č. 218/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech, č. 365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy atd.
Požadavky na organizační zajištění Ve vhodných případech vznik vlastních cloudů – vznik „státního“ cloudu.
Požadavky na metodiky, postupy Vypracování podrobné analýzy a metodik pro realizaci projektů.
Požadavky na lidské zdroje Potřeba existence expertů pro řešení technologických problémů. Všeobecné povědomí o této oblasti s potřebou specializace pro specifické studijní obory se zaměřením na dostupné služby a jich možnosti využití. Průřezový vzdělávací program. Agilní pracovní prostředí, lidské zdroje. Znalost schopnost operovat s tzv. novými Web GIS.
Závěr / Dopad na NIPI Nebude mít negativní dopad na NIPI, tento trend připravuje a upravuje SW a HW prostředky pro další zpracování a využívání (spojeno s velkými daty zejména ve fázi zpracování). Zvážit ukládání prostorových dat v cloudech pro jejich snazší sdílení a efektivní nakládání s nimi. Je nutné zvážit bezpečností riziko a všechny faktory tohoto řešení (dostupnost dat v případě výpadku připojení, regionální zálohy, živelné katastrofy atd.). Lze očekávat stále menší využití samostatných (desktop/standalone) GIS a přechod na využívání služeb a zpracování ve virtuálním prostředí. Z toho mimo jiné plyne nutnost změny přístupu při přípravě a realizaci projektů. Změna zadávání veřejných zakázek (z nákupu licencí – krabic na nákup služeb – nákup prostoru pro ukládání dat, výpočetní kapacity, přístupu k funkcionalitám atd.).
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis Vypracování podrobné analýzy orchestrace cloudových služeb a možnostech jejich využití v rámci NIPI. Vypracování podrobné analýzy pro využití. Případně vypracovat metodiku pro využívání (přípravu zadání a realizaci veřejných zakázek).
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 10.08.2019 10:26 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1012 https://geo-bim.org/europe/2018/speakers-presentation.html zdroj 16.09.2019 14:59

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
4 Big Data Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
7 Umělá inteligence Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
11 Průmyslový internet věcí Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
14 Precizní zemědělství Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
18 Státní cloudy Trend Sdílení dat a služeb 10.08.2019 00:00
1007 BIM – GIS interoperabilita Inovace Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1022 Data pořizovaná v reálném čase Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1023 Data mining sociálních sítí Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1026 Internet věcí (IoT) Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00