Katalog trendů - detail trendu

ID 1027 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Hyperspektrální DPZ
Anglický název trendu Hyperspectral ERS
Typ trendu Rozvojový program
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Manažerský charakter
Způsobilost pro NIPI Způsob pořizování širokého spektra dat. Generování nových služeb a rozvojových programů. Potenciál ekonomického růstu.
Zkrácený popis trendu Hyperspektrální DPZ (dálkový průzkum Země) získává informace o zemském povrchu bez přímého kontaktu s ním a zahrnuje systémy pro pozorování Země, které sbírají data ve stovkách úzce vymezených spektrálních intervalů. V praxi se pro tuto moderní metodu pořizování a zpracování obrazových dat používá označení obrazová spektrometrie.
Popis trendu Data jsou zaznamenávána pomocí tzv. hyperspektrálního skeneru, jenž pořizuje velké množství obrazových záznamů daného území ve velmi úzkých, na sebe navazujících intervalech spektra. Tato metoda tak umožňuje získat kontinuální záznam zářivých i odrazových vlastností povrchu a spektrální chování objektů je tak možné studovat v daleko větším detailu, než je tomu u klasického multispektrálního DPZ (pracuje s malým množstvím poměrně širokých intervalů spektra). Princip obrazové spektrometrie umožňuje rozpoznávat jak fyzikální, tak chemické vlastnosti objektů a díky vysokému prostorovému rozlišení lze dobře odlišovat jednotlivé objekty. Hyperspektrální systémy přinášejí nové přístupy k rozpoznání nejen základních tříd pokryvu Země, ale mohou sloužit i k identifikaci jednotlivých minerálů a hornin, odhalování přítomnosti těžkých kovů v půdě na základě změny odrazivosti vegetace, k získávání kvantitativních údajů o míře znečištění či obsahu určitých prvků.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis
Omezení Specifické požadavky neidentifikovány.
Zdroje informací 1) DOBROVOLNÝ, P. (1998): Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. Masarykova univerzita, Brno. 2) THENKABAIL, P., S., LYON, J., G. (2011): HyperspectralRemoteSensingofVegetation. 1st ed. CRC Press, BocaRaton, 782 s. 3) HYSPEX (2016): WhatisHyperspectralImaging?, https://www.hyspex.no/hyperspectral_imaging
Požadavky na datové zdroje Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost, velkokapacitní úložiště.
Požadavky na typy služeb Ano.
Požadavky na legislativu Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Příklady dobré praxe.
Požadavky na lidské zdroje Specifická potřeba na existenci expertů v dané oblasti, zároveň na obecné úrovni průřezový vzdělávací program.
Závěr / Dopad na NIPI Vláda ČR svým usnesením č. 872 schválila Národní kosmický plán na období 2014 – 2019, jehož hlavním cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a její technologické a inovační úrovně. Data DPZ musí být integrální součástí NIPI.
Doporučení dalších kroků Počkat
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 20:31 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1060 https://www.hyspex.no/hyperspectral_imaging zdroj 16.09.2019 19:48

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
15 Dálkový průzkum země (DPZ) Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00