Katalog trendů - detail trendu

ID 1026 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Internet věcí (IoT)
Anglický název trendu Internet of Things
Typ trendu Rozvojový program
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň technologií
Způsobilost pro NIPI Internet věcí je příležitostí pro hospodářskou soutěž, tato příležitost jde napříč všemi resorty.
Zkrácený popis trendu Internet věcí je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit, vyměňovat si a využívat data.
Popis trendu Oproti IIoT, tedy Industriální internet věcí, který ve svém důsledku znamená propojení kyberneticko-fyzických systémů zejména výrobních závodů s maximálním podílem robotizace a pokrokových výsledků umělé inteligence je pojem Internet věci v rámci tohoto popisu chápán jako soustava zařízení a sítí pro veřejné využití služby (mimo uzavřené průmyslové systémy). Tyto dva pojmy jsou i v odborné komunitě někdy zaměňovány nebo spojovány. Vyžaduje změnu myšlení, jak data používat, jak rychle je můžeme zpracovat a analyzovat. Může se jednat o soustavy různých typů pro měření prakticky jakýchkoliv fyzikálních veličin s širokým spektrem použití (např. dálkové odečty stavů vody, sledování stavu ovzduší, úniky látek, …). Dále pak i o nositelná zařízení, která však mají mnohem širší rozsah použití. Například již nyní známe chytré náramky používané při výkonu alternativních trestů či zařízení zaznamenávající naše volnočasové aktivity. Dalším příkladem rychlého rozvoje je tzv. „chytré oblečení“, které např. testováno pro použití zasahujících jednotek HZS. Posledním příkladem pak může být oblast zdravotnictví např. zdravotních nositelných pomůcek monitorujících aktuální stav člověka. Průmyslový rozvoj oboru nositelných zařízení přijímajících a vysílajících signály souvisí s potřebou cloudových zpracování dat a rozvojem standardů pro Internet věcí. Rozvoj standardů pro IoT je pak navázán na mezinárodní normy ISO geografické informace, které rozvoji trendu nositelných zařízení poskytují rámce a referenční souřadnicové systémy pro vyhledání místa a také rámce časové. V rámci ISO/IEC JAG bylo rozhodnuto zahájit práce na shromáždění příkladů užití nositelných zařízení, dostupných znalostí o dílčích standardech a aktivitách ve světových regionech, včetně aktivity CEN v oblasti vytváření evropských norem pro komunikaci v oblasti zdravotnictví.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Do 10 let.
Omezení Ochrana soukromí.
Zdroje informací 1) The Internet ofThing: Opportunities and ApplicationsacrossIndustries, SAS International Institute forAnalytics, EnterpriseResearchService, ¬DiscussionSummary, iianalyticscom, 108110_S149899.0116 Dostupné na sas.com/iot; 2) https://www.applycon.cz/index.php/2018/01/hasice-ochrani-chytry-oblek-z-plzne-meri-teplotu-urcuje-presnou-polohu/; 3) https://iot.plzen.eu/
Požadavky na datové zdroje Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost, velkokapacitní úložiště, rychlá přenosová kapacita
Požadavky na typy služeb Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na legislativu Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Příklady dobré praxe.
Požadavky na lidské zdroje Všeobecné povědomí o této oblasti s potřebou specializace pro specifické studijní obory. Průřezový vzdělávací program.
Závěr / Dopad na NIPI Využití v řadě aplikací a služeb, zejména pro sběr aktuálních dat, např.: řízení utilit, v dopravě, ekonomická úspora a regulace spotřeby energií atd. Dále zpracovatelná senzorická data veškerých přístrojů, chytrých domácností, veřejných budov a další. Tato data budou zpracovatelná a zpětně využívána v reálném čase. Doporučuje se vypracování samostatné analýzy.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat aktuální vývoj v této oblasti a ve vhodných případech využít. Doporučuje se vypracování samostatné analýzy, která bude řešit oblast IIoT i IoT.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 20:29 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1058 https://www.applycon.cz/index.php/2018/01/hasice-ochrani-chytry-oblek-z-plzne-meri-teplotu-urcuje-presnou-polohu zdroj 16.09.2019 19:47
1059 https://iot.plzen.eu zdroj 16.09.2019 19:47

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
4 Big Data Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
10 Cloudové výpočty Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
11 Průmyslový internet věcí Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
14 Precizní zemědělství Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00