Katalog trendů - detail trendu

ID 1025 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Autonomní železniční doprava
Anglický název trendu Autonomous railway transportation
Typ trendu Rozvojový program
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Manažerský charakter
Způsobilost pro NIPI Rozvoj aplikací inteligentních transportních systémů v rámci trendu Dopravy 4.0
Zkrácený popis trendu S omezenou kapacitou železniční dopravní cesty, nástupem dispečerské centralizace Využití nejen v nově budovaných trasách metra.
Popis trendu Jízda vlaků bez strojvedoucích označovaná také jako „autonomní jízda“ vyžaduje bezpečné řešení, které je podmíněno jak traťovými autonomními systémy, tak i autonomně se chovajícími vozidly. Na většině tratí, kde by takové jízdy připadaly v úvahu, nejsou dnes vhodné traťové technologie a budou zapotřebí masivní investice do „infrastruktury budoucnosti“. Vozidla musí být v trvalém kontaktu s řídícím centrem pomocí bezdrátové telekomunikační bezpečné sítě. S největší pravděpodobností to bude muset být nová speciální síť. Pro nasazení v praxi je třeba podporovat rozvoj v oblasti digitální sdělovací a zabezpečovací techniky včetně přesné lokalizace vlakové soupravy v rámci železniční sítě. Dnes již existuje první legislativní návrh, který schválila vláda a směřuje zejména k využití autonomní železniční dopravy v rámci nově budované trasy metra D v Praze. Její obecné vyznění ale otevírá možnost širšího využití.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Aktuální trend. Ve světě v současnosti již řešeno (zejména technologie). V ČR horizont do 20 let. První legislativní návrh v roce 2018.
Omezení Omezení na NIPI nejsou v současné době známa.
Zdroje informací 1) http://www.digilegislativa.cz/2018/06/ve-snemovne-je-navrh-zakona-o.html; 2) ISO/DIS 20524-1 Intelligent transport systems -- Geographic Data Files (GDF) -- GDF5.1 -- Part 1: Application independent map data sharedbetweenmultiplesources; 3) MD
Požadavky na datové zdroje Nové typy dat o železniční infrastruktuře a jejím okolí.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost, velkokapacitní úložiště, vysoká přenosová rychlost, specifické služby.
Požadavky na typy služeb Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na legislativu 266/1994 Sb. - Zákon o dráhách. 133/2005 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na lidské zdroje Ve specifické oblasti studie vhodné zařazení.
Závěr / Dopad na NIPI Nové typy prostorových dat a požadavky na její kvalitu a dostupnost. Propojeno s automatizací a robotizací. Pro provoz bude zapotřebí vysoce přesných dat a informací, přenášených v reálném čase o příslušné infrastruktuře. Pro tyto potřeba bude nutné mít ověřená data a informace.
Doporučení dalších kroků Počkat
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat. Spolupráce s MD a případné vypracování podrobné analýzy.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 20:27 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
51 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy A1401 Ano 19.04.2018 00:00 04.09.2019 09:50

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu

Nejsou připojeny žádné záznamy.