Katalog trendů - detail trendu

ID 1024 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Splývání navigační hranice indoor/outdoor
Anglický název trendu
Typ trendu Rozvojový program
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Manažerský charakter
Způsobilost pro NIPI Rozšíření stávající nabídky navigačních služeb (outdoor navigaci) o přechod do interiéru (indoor).
Zkrácený popis trendu Indoor navigace (tedy určení pozice uživatele v budovách nebo rozlehlých areálech – např. na letištích) úzce souvisí s vývojem bezdrátových technologií (Wifi, Bluetooth 4.0, VLC atd).
Popis trendu Je kladen stále větší důraz na umožnění využívání výhod outdoor navigací také ve vnitřních prostorách – přiblížení vnitřního prostředí, plánování tras, důraz je kladen na hendikepované nebo jiné specifické skupiny. V rámci řešení této problematiky je nutné provázat tyto dva oddělené prostory s lišícími se charakteristikami – kvůli uživatelskému pohodlí, či právě pro hendikepované. Indoor navigací se zabývá řada firem v čele např. s Apple, který např. bere v potaz i seamless přechod mezi indoor a outdoor (důležité také pro vyhnutí se nutnosti uživatele mít několik aplikací pro různé navigace, intermodální plánování apod.). Řešení od společnosti MapsPeople, kteří používají jako podklad Google mapy a do nich jsou přidávány plány budov s indoor navigací (např. využití řešení od infsoft nebo indoo.rs) fungující na "jedné platformě" působí na uživatele jako jedno celistvé řešení, kde se může přecházet mezi indoorem a outdoorem v jedné aplikaci. Existuje i další řešení založené na Google Maps či na jiných komerčních řešeních, či různých technologiích - viz odkazy v části Zdroje.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis
Omezení Specifické požadavky neidentifikovány.
Zdroje informací https://www.smithsonianmag.com/innovation/rise-indoor-navigation-180967632/; https://www.ventureradar.com/keyword/indoor%20navigation; https://www.infsoft.com/examples-of-use/articleid/226/intermodal-travel-planning ; https://www.mapspeople.com/mapsindoors/; http://www.roamingbuzz.com/apple-indoor-maps-never-get-lost-in-massive-airports-again/; https://www.here.com/products/tracking-positioning-solutions/indoor-positioning-systems; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874490714000020; https://www.researchgate.net/publication/267249387_Indoor_and_Outdoor_Seamless_Positioning_using_Indoor_Messaging_System_and_GPS; https://www.semanticscholar.org/paper/Seamless-outdoor%2Findoor-navigation-with-WIFI%2FGPS-Cheng-Yang/89cb8feba9d294d3ea9f62bce7b0aa8eecc52b62; https://proximi.io/wayfinding/
Požadavky na datové zdroje Provázání „světa“ outdoor na plány budov. Nové datové sady a úprava stávajících. Řešení „vstupních“ bodů, tedy přechodu z venku dovnitř.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost, velkokapacitní úložiště.
Požadavky na typy služeb Služby poskytující rozhraní pro navigační systémy a obrazová data. Vysoká přenosová rychlost. Specifické služby a SW.
Požadavky na legislativu Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Vypracování podrobné analýzy. Příklady dobré praxe.
Požadavky na lidské zdroje Ve specifických oborech odpovídající hloubka vzdělávacího programu. Znalosti provázání technologií indoor a outdoor.
Závěr / Dopad na NIPI Úprava stávajících datových sad nebo vznik zcela nových. Vznik nových služeb poskytujících jak data (např. plány veřejných budov s podrobnou informací „o přepážce), tak přímo vyhledávací služby (otevírací doba, rezervační systémy atd.). Infrastruktury musí být připraveny a provázány pro indoor i outdoor lokalizace. Bude nutné počítat s propojenými úlohami outdoor a indoor routování.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis X
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 20:25 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1048 https://www.smithsonianmag.com/innovation/rise-indoor-navigation-180967632 zdroj 16.09.2019 19:39
1049 https://www.ventureradar.com/keyword/indoor%20navigation zdroj 16.09.2019 19:39
1050 https://www.infsoft.com/examples-of-use/articleid/226/intermodal-travel-planning zdroj 16.09.2019 19:39
1051 https://www.mapspeople.com/mapsindoors zdroj 16.09.2019 19:39
1052 http://www.roamingbuzz.com/apple-indoor-maps-never-get-lost-in-massive-airports-again zdroj 16.09.2019 19:40
1053 https://www.here.com/products/tracking-positioning-solutions/indoor-positioning-systems zdroj 16.09.2019 19:40
1054 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874490714000020 zdroj 16.09.2019 19:40
1055 https://www.researchgate.net/publication/267249387_Indoor_and_Outdoor_Seamless_Positioning_using_Indoor_Messaging_System_and_GPS zdroj 16.09.2019 19:40
1056 https://www.semanticscholar.org/paper/Seamless-outdoor%2Findoor-navigation-with-WIFI%2FGPS-Cheng-Yang/89cb8feba9d294d3ea9f62bce7b0aa8eecc52b62 zdroj 16.09.2019 19:40
1057 https://proximi.io/wayfinding zdroj 16.09.2019 19:41

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
1007 BIM – GIS interoperabilita Inovace Nové typy služeb 10.08.2019 00:00