Katalog trendů - detail trendu

ID 1022 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Data pořizovaná v reálném čase
Anglický název trendu RealData (lépe však Real-Time Data)
Typ trendu Rozvojový program
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň technologií
Způsobilost pro NIPI Data pořizovaná v reálném čase (RTD) jsou často spojována s prostorovými navigačními, routovacími úlohami. RTD jsou rovněž populární v nových technologiích, jakou je dodávka na čas (just in time, nebo lépe up to theminute) „dostupnost odkudkoliv kdykoliv“. Příklad tvoří data, informace GPS systémů předávána řidičům, informace o okolním dění a aktuální situaci. Tato data jsou v reálném čase zpracována a přenášena ve formě, která je schopná reagovat na změnu prostředí v reálném čase. Tyto informace mohou být tvořeny daty například z parkomatů – obecně tedy monitorování velkého množství stacionárních senzorů – monitoring různých jevů nebo objektů, nebo feedů ze sociálních sítí, či přenos informací v IoT. Právě tato data, možnost přenosu a zpracování vedou ke sdílení jakýchkoliv dat neboli informací o čemkoliv. Základními technikami zpracování RDT je monitorování a systém výstrah, predikce, nebo Geofencing (vymezování určité oblasti – prostorové jednotky na základě určitých podmínek), či časoprostorové analýzy. RDT mají velmi blízko ke zmíněným Big Data, Cloud Computing, Strojové učení, Umělá inteligence, Rozšířená realita atd.
Zkrácený popis trendu Všudy přítomná data pořizovaná a zároveň zpracovávaná v reálném čase tzv. RDT, uplatnitelná nejen v prostorových datech a informací, ale v mnoha jiných oborech. Data jsou designovaná jako krátkodobé informace, které nejsou následně dlouhodobě ukládány.
Popis trendu Data pořizovaná (nejen) v reálném čase je nutné rozlišovat od dat dynamických. RTD mohou být jak dynamická (aktuální poloha – souřadnice), tak statická data (aktuální záznam indikující polohu v určitý čas) či informace. Rozdíl je v tom, že RTD data nejsou nikde ukládána, ale jsou v reálném čase přenášena dále ke koncovým uživatelům. Tento přenos je uskutečněn kontinuálním dotazováním. Tato data nejsou často přenášena v několika mikrosekundách, a také nejsou tvořeny a strukturovány pro zpětné uložení, potom co byla sesbírána. V minulosti byla všechna data designována pro následné ukládání. Proudy dat a informací v reálném čase využívají data v momentu přenosu přes server. Další příklady využití kromě výše uvedených jsou např.: • E-commerce. • Monitorování sítě. • Řízení rizik. • Detekce podvodů. • Oceňování (burza) a analýza. V senzorových sítí reálného světa mohou sledované procesy generovat časově označené údaje, rapidně proměnlivé v čase. Online algoritmus pro Data mining (OLIN) se automaticky přizpůsobuje rychlosti změny v nestacionárním datovém toku tím, že opakovaně vytváří klasifikační model z každého nového vzorku dat. Online zpracování real-time dat je důležité zejména pro zabezpečení fungování sídel a jejich okolí, kritickou infrastrukturu a bezpečí obyvatelstva a států, jako takových. Jako hlavní přiklad lze uvést data senzorických sítí, která chrání před přírodními katastrofami, jakými jsou záplavy, sesuvy půdy, zemětřesení, tsunami atd. RDT tudíž nejsou pouze prostorová data, nebo informace, ale taktéž satelitní snímky a data DPZ celé Země.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Přesah do mnohých uvedených trendů a technologií. Běžně užívané vytváření, přenášení a zpracování dat.
Omezení Dočasná data a informace. Nejsou uzpůsobeny pro dlouhodobé ukládání, ale pouze pro doručení konkrétní informace, instrukce službou koncovému uživateli.
Zdroje informací 1) Cohen, L., Avrahami-Bakish, G., Last, M., Kandel, A., Kipersztok, O., 2008. Real-time data miningof non-stationary data streamsfrom sensor networks. InformationFusion . 2008, 9(3), 344-353. DOI: 10.1016/j.inffus.2005.05.005. ISSN 15662535. 2) Croushore, D., 2011. Frontiersof Real-Time Data Analysis. JournalofEconomicLiterature. 2011, 49(1), 72-100. DOI: 10.1257/jel.49.1.72. ISSN 0022-0515. 3) Gong, J., Geng, J., Chen, Z., 2015. Real-time GIS data model and sensor web serviceplatformforenvironmental data management. International JournalofHealthGeographics. 2015, 14(1). DOI: 10.1186/1476-072X-14-2. ISSN 1476-072X. 4) FI, I., Barsi, A., Lovas, T., Siki, Z., Fordos, G.. 2005. Real-timeflow data analysis by GIS: internet and WAP approach. In: Proceedings. 2005 IEEE IntelligentTransportation Systems, 2005. IEEE, 2005, s. 989-993. DOI: 10.1109/ITSC.2005.1520185. ISBN 0-7803-9215-9. 5) LANCE by NASA: https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/ 6) Techopedia – The IT EducationSite. https://www.techopedia.com/
Požadavky na datové zdroje Ano.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost, velkokapacitní úložiště, vysoká přenosová rychlost, parametrizace služeb, stabilní připojení,
Požadavky na typy služeb Ano.
Požadavky na legislativu Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Příklady dobré praxe.
Požadavky na lidské zdroje Potřeba expertů pro řešení technologických problémů. Všeobecné povědomí o této oblasti s potřebou specializace pro specifické studijní obory. Průřezový vzdělávací program.
Závěr / Dopad na NIPI Zpracování a distribuce dat v reálném čase má zásadní dopad na prostorové informace a data přenášené službami just in time. RDT mají krátkodobou životnost, ale z technologického hlediska jsou nutné pro mobilní a mobilitní služby (nejen). Existuje zkušenost společností v pořizování, zpracování a distribuci těchto informací. Je nutné rozšiřovat portfolio nabízených služeb. S růstem koncových uživatelů poroste i množina takto šířených dat a informací.
Doporučení dalších kroků Počkat
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 20:18 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1046 https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/ zdroj 16.09.2019 19:37
1047 https://www.techopedia.com/ Techopedia – The IT EducationSite 16.09.2019 19:38

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
4 Big Data Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
7 Umělá inteligence Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
8 Virtuální a rozšířená realita Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
10 Cloudové výpočty Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
13 Propojená data Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1023 Data mining sociálních sítí Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00