Katalog trendů - detail trendu

ID 1021 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Zvyšování kvality a aktuálnosti prostorových informací
Anglický název trendu Data QualityEvaluation
Typ trendu Rozvojový program
Kategorie první úrovně Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli Kategorie druhé úrovně Politický charakter
Způsobilost pro NIPI Zajištění kvalitních služeb veřejné správy.
Zkrácený popis trendu Pro zajištění služeb veřejné správy je zásadní specifikovat nezbytné služby informační společnosti v oblasti prostorových informací. Tyto služby však budou vyžadovat průběžné zkvalitňování a další rozvoj datového fondu prostorových dat pro jejich využívání veřejnou správou a celou společností.
Popis trendu Toto ve schválené GeoinfoStrategii je nově řešeno Národní sadou prostorových objektů (NaSaPO). Koncepce NaSaPO vychází z rámcového vymezení objektů NaSaPO včetně referenčních atributů, definuje principy jednoznačné identifikace objektů prostorových dat pro účely NaSaPO včetně terminologického a věcného vymezení objektů NaSaPO. Vytvoření Národní sady prostorových objektů je v GeoInfoStrategii řešeno etapově podle Implementačního plánu přípravy a spuštění IS NaSaPO a zajištění toků prostorových dat do IS NaSaPO.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Do 10 let.
Omezení Omezení na NIPI nejsou v současné době známa.
Zdroje informací
Požadavky na datové zdroje Vznik NaSaPO.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost, velkokapacitní úložiště.
Požadavky na typy služeb Viz aktivity projektu NaSaPO.
Požadavky na legislativu Viz aktivity projektu NaSaPO.
Požadavky na organizační zajištění Viz aktivity projektu NaSaPO.
Požadavky na metodiky, postupy Viz aktivity projektu NaSaPO.
Požadavky na lidské zdroje Viz aktivity projektu NaSaPO.
Závěr / Dopad na NIPI Zásadní. Nutná realizace opatření AAP GISTR, zejména kolem projektu NaSaPO.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis Viz aktivity projektu NaSaPO.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 20:16 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
12 Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) Bydlení Stavba 02.09.2019 13:38
14 Umístění stavby na lesním pozemku Bydlení Stavba 02.09.2019 13:40

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
1013 Autonomní řízení (autonomní mobilita) Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00