Katalog trendů - detail trendu

ID 1018 Exportovat do otisku Ano
Název trendu 3D tisk
Anglický název trendu 3D print
Typ trendu Inovace
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň technologií
Způsobilost pro NIPI Možnosti vizualizace a nový způsob práce s daty.
Zkrácený popis trendu Trojrozměrný tisk neboli zkráceně 3D tisk je proces, během něhož je z počítačového modelu za pomoci specializované tiskárny a různých materiálů (kov, plast, keramika, pryskyřice, živé buňky) vytvořen reálný trojrozměrný předmět. Tato technologie se začala rozvíjet v druhé polovině 20. století, avšak největšího rozmachu a pokroku začíná dosahovat po roce 2003, kdy došlo k vypršení některých patentů souvisejících s technologií tisku.
Popis trendu Všechny objekty, které mají být vytištěny, nezbytně potřebují své digitální modely. Ty se vytvářejí a upravují v prostředí softwarů CAD či GIS. Možností jak rychle a jednoduše získat digitální model je použití speciálních skenerů. Ty skenováním reálných objektů umožňují získávání plnobarevných prostorových modelů pro počítačové vizualizace. Způsob samotného tisku není jediný. Existuje mnoho různých technologií, na jejichž bázi tiskárny fungují, např. FMD, SLA, SLS. Jedná se například o nanášení jednotlivých vrstev roztavené hmoty, ztvrzování vrstev roztavené pryskyřice působením laseru nebo zapékání práškového materiálu laserovým paprskem. Uplatnění produktů 3D tiskáren je velmi široké, používají se v designu, inženýrství, výrobě, výuce, architektuře či v medicíně.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis
Omezení
Zdroje informací 1) VENTOLA,C., L. (2014): Medical Applications for 3D Printing: Current and Projected Uses. Pharmacy and Therapeutics, 39 (10), s. 704 – 711. 2) SCHUBERT C., VAN LANGEVELD M., C., DONOSOL A. (2014): Innovations in 3D printing: a 3D overview from optics to organs. Br J Ophthalmol, 98(2), s. 159–161. 3) HIGHLEY, C., B., SONG, K., H., DALY, A., C., BURDICK, J., A. (2018): Jammed Microgel Inks for 3D Printing Applications. Advanced Science, 6 (1), doi: 10.1002/advs.201801076
Požadavky na datové zdroje 3D data.
Požadavky na parametry služeb Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na typy služeb Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na legislativu Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Příklady dobré praxe.
Požadavky na lidské zdroje Průřezový vzdělávací program. Ve specifických oborech odpovídající hloubka vzdělávacího programu. Znalost specifického SW a užívání HW.
Závěr / Dopad na NIPI Jako jedna z možností vizualizace a prezentace. Technologie tvorby výstupů a do budoucna výroba nástrojů a HW.
Doporučení dalších kroků Počkat
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 20:10 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
1007 BIM – GIS interoperabilita Inovace Nové typy služeb 10.08.2019 00:00