Katalog trendů - detail trendu

ID 1017 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Pokročilé sítě mobilních operátorů (5G a výše)
Anglický název trendu Advanced Mobile Operator Networks
Typ trendu Inovace
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň technologií
Způsobilost pro NIPI Využití technologie pro řadu stávajících nebo nových služeb a projektů. Prostředek pro šíření obsahu.
Zkrácený popis trendu V současné době je připravovaný telekomunikační standard pro mobilní sítě. 5G technicky překonává 4G, ale v provozu budou souběžně.
Popis trendu Sítě 5GLze rozdělit na dvě samostatné části: • Nízkofrekvenční 5G sítě (pod 6 GHz) - budou využívat v současnosti používaná mobilní pásma a k dispozici jim budou 100MHz kanály. Z hlediska pokrytí nebude v podstatě rozdíl oproti 4G, dosah i hustota jednotlivých buněk bude stejná. V praxi budou operátoři moci využít stávající infrastrukturu (po modernizaci). • Milimetrové vlny (pásmo nad 6 GHz) - frekvence v teoretickém rozsahu 24–86 GHz, nicméně v Evropě půjde o 24,25 až 27,5 GHz. Toto spektrum má výhodu, že je poměrně nevyužité a umožňuje tedy nasadit široké 400MHz kanály. Důvodem dosavadního nevyužívání je fakt, že milimetrové vlny (možno také použít označení mikrovlny) nejsou vhodné pro pokrývání větších oblastí. Jejich dosah je velmi omezen a špatně také procházejí překážkami. To znamená nutnost vývoje nové infrastruktury, nutnost husté sítě pokrytí (microcells), technologie beamformingu (tvarování rádiových paprsků). Aktuální stav lze shrnout: • předpoklad dokončení standardizace v roce 2020; • testování v malém měřítku probíhá, nestandardizované testy, 4,5G sítě, objevují se smartphony s podporou 5G (zatím spíše marketing); • ČTU, plánuje dražit frekvence uvolněné přechodem na televizní standard DVB-T 2 v druhé polovině roku 2019 (frekvence v kategorii pod 6 GHz); • obavy o bezpečnost – kauza kolem Huawei (lídr ve vývoji 5G a držitel velkého počtu patentů). Základní informace o sítích 6G: • objevují se první zprávy o vývoji 6G sítí; • Čína očekává jejich zavedení nejdříve 2030; • předpokládá se využití vysokých frekvencí 140 – 340 GHz; • rychlost 1-100 Gbit/s pro koncového uživatele.
Časový horizont Do 2 let
Časový horizont, popis
Omezení Dokončení standardizace. Potřeba husté sítě přístupových bodů v případě pásma nad 6 GHz (microcells).
Zdroje informací 1) Standardizace https://www.itu.int, http://www.3gpp.org/ 2) Minimální technické požadavky na 5G sítě https://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0040/en. 3) Kodex pro elektronické komunikace. https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/electronic-communications-code/ 4) https://itp.live/content/3658-5g-is-coming-to-the-uae
Požadavky na datové zdroje Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na parametry služeb Vysoké přenosové rychlosti. Složitá a drahá infrastruktura. Aktuální HW.
Požadavky na typy služeb Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na legislativu Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na lidské zdroje Specifická potřeba na existenci expertů v dané oblasti.
Závěr / Dopad na NIPI Lze očekávat dopad na přesnost lokalizace. Využití např. v projektech autonomních vozidel, v dopravě obecně, IoT, senzorové sítě, zdravotnictví, chytré budovy, Smart Cities, atd. Přenosové rychlosti a nízká odezva – kontrola kritických služeb a infrastruktury. Rychlý mobilní internet ve smartphonech i pro domácnosti – šíření obsahu a služeb VS. Dotýká se zejména technických a technologických oblastí. Dopad je velmi kladný, umožňující vznik a využití nových technologií i SW, a to také pro technologie a aplikace využívané nejen v terénu a např. ve velkých průmyslových objektech (výrobních linkách) či v objektech obecně.
Doporučení dalších kroků Počkat
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 20:09 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1041 https://www.itu.int Standardizace 16.09.2019 19:34
1042 http://www.3gpp.org/ Standardizace 16.09.2019 19:34
1043 https://www.itu.int/md/R15-SG05-C-0040/en Minimální technické požadavky na 5G sítě 16.09.2019 19:35
1044 https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/electronic-communications-code/ Kodex pro elektronické komunikace 16.09.2019 19:35
1045 https://itp.live/content/3658-5g-is-coming-to-the-uae zdroj 16.09.2019 19:36

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
14 Precizní zemědělství Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00