Katalog trendů - detail trendu

ID 1016 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Sémantický web 2.0
Anglický název trendu Semantic Web 2.0
Typ trendu Inovace
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň technologií
Způsobilost pro NIPI Sémantický web se má stát novým evolučním stupněm stávajícího webu
Zkrácený popis trendu Jedná se o web, kde jsou informace strukturovány a uloženy podle standardizovaných pravidel, což usnadňuje jejich vyhledání a zpracování. Staví zejména na Resource Description Framework (RDF) a Ontology Web Language (OWL). Na specifikacích pro sémantický web pracuje World Wide Web Consortium (W3C).
Popis trendu Sémantický web mění klasické paradigma zpracování, uchování a sdílení geografické informace v technologiích GIS, jsou způsoby nakládání s rozsáhlými datovými sadami, které nesou také nepřímou nebo přímou územní identifikaci.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Do 10 let.
Omezení Otevřená data, ochrana osobních údajů, nebezpečí rozkrytí individuálních dat.
Zdroje informací 1) Bouda, T., Sémantický web, standardy RDF a Topic Maps v Kurzu Digitální dokumenty (OUC, Oslo/NO, ERASMUS, podzim 2009). Inflow: Information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 2 [cit. 2013-05-24]. http://www.inflow.cz/semanticky-web-standardy-rdf-topic-maps-v-kurzu-digitalni-dokumenty-ouc-oslono-erasmus-podzim-2009. ISSN 1802-9736.
Požadavky na datové zdroje Standardizace.
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost.
Požadavky na typy služeb Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na legislativu Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Příklady dobré praxe.
Požadavky na lidské zdroje Znalost užívání standardů a praktik Sémantického webu. Další specifické požadavky nad rámec obecné informace nejsou v současné době známé. Průřezový vzdělávací program.
Závěr / Dopad na NIPI Koncepce GeoInfoStrategie se s touto novou situací setkává poprvé při hledání co nejlepší interoperability mezi datovými sadami organizovaných informací o stavbách a geoinformačními produkty. Ukládání složitých datových posloupností o stavbě (BIM) vyžaduje webové úložiště s jednotnou URI adresou, prohledávání souborů informací o stavbách. Bude využita technika trojic RDF, což je metadatový systém popisu zdrojů zveřejněný v de facto standardu specifikací vypracovaný organizací World Wide Web Consortium (W3C). Propojené s trendem Linked Data, respektive se jedná o jeho podmnožinu.
Doporučení dalších kroků Počkat
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 20:06 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1040 http://www.inflow.cz/semanticky-web-standardy-rdf-topic-maps-v-kurzu-digitalni-dokumenty-ouc-oslono-erasmus-podzim-2009 zdroj 16.09.2019 19:33

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
13 Propojená data Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1007 BIM – GIS interoperabilita Inovace Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1014 Otevřená data Inovace Nové typy služeb 10.08.2019 00:00