Katalog trendů - detail trendu

ID 1015 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Bezpečnost dat a informací, ochrana proti zneužití
Anglický název trendu IT security technique
Typ trendu Inovace
Kategorie první úrovně Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli Kategorie druhé úrovně Mezinárodní rámec interoperability
Způsobilost pro NIPI Inovace nové koncepce bezpečnosti GIS a rozvoj interoperability NIPI.
Zkrácený popis trendu Dnešní trendy směřují k digitalizaci „všeho“ a k následnému kombinování a ukládání prakticky po neomezenou dobu. Dochází tak mimo jiné ke shromažďování velkého množství osobních dat, ale i dat popisujících prakticky celý reálný svět (obchodní data, popisná data, technická data atd.). Následně pak k jejich výměnám, kombinování a lze tak i ze zdánlivě kusých a zprvu nesourodých dat či informací, získat až překvapivě pravdivé a souhrnné informace o cílových osobách, subjektech či jevech reálného světa. Dostupností těchto dat se zvyšuje riziko jejich zneužití nebývalým způsobem.
Popis trendu Soustavou technického a organizačního zajištění je tedy potřeba důsledně a zodpovědně zajistit bezpečnost dat v širším slova smyslu. Zároveň je potřeba řádně zvážit hledisko bezpečnosti (státu, ochrany duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů, ochrany obchodního tajemství atd.) a zároveň otevřenosti veřejné správy vůči veřejnosti (zákonnost, transparentnost, informovanost, Open Data, atd.). Zneužití dat (v jakékoliv oboru lidské činnosti je dnes běžnou praxí, a to od úrovně jednotlivců vůči jednotlivci až po incidenty či dokonce útoky organizované jednou vládou vůči druhé. Toto téma úzce váže na téma kybernetické bezpečnosti v oblasti prostorových dat.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Do 5 let.
Omezení Omezení na NIPI nejsou v současné době známa.
Zdroje informací
Požadavky na datové zdroje Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na parametry služeb Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na typy služeb Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na legislativu Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na organizační zajištění Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na metodiky, postupy Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na lidské zdroje Zásadní potřeba školení informační gramotnosti, bezpečného užívání SW a HW. Další specifické požadavky nad rámec uvedeného nejsou v současné době známé. Průřezový vzdělávací program.
Závěr / Dopad na NIPI Zásadní. Nutno zajistit bezpečnost a ochranu proti zneužití všech součástí NIPI. Bezpečnostní mechanizmy musí být integrovány do základních infrastruktur, a také do všech procesů pořizování, zpracovávání, analýzy, výdeje informací a dat atp.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis x
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 20:04 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
1012 Kybernetická bezpečnost Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1014 Otevřená data Inovace Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1023 Data mining sociálních sítí Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00