Katalog trendů - detail trendu

ID 1013 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Autonomní řízení (autonomní mobilita)
Anglický název trendu Autonomous road transportation (Automated road transportation system)
Typ trendu Inovace
Kategorie první úrovně Technologický pokrok Kategorie druhé úrovně Manažerský charakter
Způsobilost pro NIPI Inovace v kontextu trendu Doprava 4.0 např. nasazení technologií přesného rozpoznávání okolí (hran cest).
Zkrácený popis trendu V rámci nástupu a rozvoje autonomního řízení v silniční dopravě budou kladeny nové nároky na data a mapy, kdy stávající chápání navigačních map musí být zcela změněno a nahrazeno novým řešením. Výrobci aut vyvíjejí systémy pro navigaci vozidla podle přesného rozpoznání svého okolí (na principu HD kamer, radarů a zejména systémů LIDAR), nikoliv na principu GPS.
Popis trendu Pro autonomní vozidla musí vzniknout zcela nová generace tzv. „HD“ map, map ve vysokém rozlišení. A ještě přesněji “3D HD map”, které budou obsahovat informace i o nejbližším okolí zmapované dopravní infrastruktury, jako je třeba přesná poloha jízdních pruhů, včetně jejich směrů a křižovatek, zanesené dopravní značky, informace o překážkách a nebezpečích, informace o semaforech, dále pak o vjezdech a výjezdech do garáží, o místech, kde se dají přejet tramvajové ostrůvky, o parkovacích stáních částečně či zcela na chodníku atd. A to vše ve vysoké přesnosti a ideálně online aktualizaci. Tyto HD mapy bude pravděpodobně doplňovat tzv. systém “Car2X” tj. online informace a komunikace s dalšími účastníky provozu, a to včetně infrastruktury např. semaforů, přejezdů, bran atd. Příkladem současných aktivit na poli infrastruktury může být projekt C-Roads, který koordinuje ministerstvo dopravy a podílí se na něm osm hlavních partnerů – AŽD Praha, ČVUT, IntensCorporation, O2 Czech Republic, T-Mobile, ŘSD, SŽDC a Brněnské komunikace. V rámci projektu budou v letech 2017 až 2020 nasazeny takzvané C-ITS systémy na dálnicích D1, D5, D11, ale i ve městech a městské hromadné dopravě nebo na železničních přejezdech. C-ITS je zařízení, které přímo komunikuje s ostatními jednotkami, jež jsou instalované v rámci dopravní infrastruktury a v okolních vozidlech. Řada velkých automobilek vstoupila do tradičních producentů dat a map pro navigační systémy a začala vyvíjet svá řešení (např. společný projekt automobilek Mercedes, BMW a Audi, které od společnosti Nokia převzali společnosti HERE). Tímto příkladem lze demonstrovat, jakou váhu toto téma pro automobilky dnes má. Akční plán autonomního řízení, který je zpracováván na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 11. října 2017 č. 720 o Vizi autonomní mobility. Návrh se mimo jiné týká konkrétních opatření v oblasti dopravní a technické infrastruktury, a to primárně silniční. Stanovuje postup pro její přípravu s ohledem na provoz autonomních vozidel zahrnující vytvoření katalogu testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu, přípravu metodického pokynu pro dopravní značení, vypracování harmonogramu přípravy pozemních komunikací a metodiky pravidel provozu pro různé typy pozemních komunikací. Zároveň se věnuje konkrétnímu postupu v oblastech nezbytných pro zavádění autonomní mobility, jako jsou datové komunikační sítě, určování polohy prostřednictvím GNSS systému či problematice mapových podkladů.
Časový horizont Do 5 let
Časový horizont, popis Aktuální trend. Ve světě v současnosti již řešeno (zejména technologie). V ČR horizont do 5 let. Legislativní hledisko doposud neřešeno. Do 20 let.
Omezení Etické mapování.
Zdroje informací 1)http://c-roads.cz/; 2) MD; 3) Škoda Auto; 4) Tesla Inc.; 5) Akční plán autonomního řízení
Požadavky na datové zdroje Vznik zcela nových typů HD map. Celé spektrum nových datových sad.
Požadavky na parametry služeb Viz Akční plán autonomního řízení.
Požadavky na typy služeb Viz Akční plán autonomního řízení.
Požadavky na legislativu Viz Akční plán autonomního řízení.
Požadavky na organizační zajištění Viz Akční plán autonomního řízení.
Požadavky na metodiky, postupy Viz Akční plán autonomního řízení.
Požadavky na lidské zdroje Specifická potřeba na existenci expertů v dané oblasti. Potřeba existence expertů pro řešení technologických problémů. Všeobecné povědomí o potřebách pro tuto oblast rozvoje s potřebou specializace pro specifické studijní obory. Další podrobnosti viz Akční plán autonomního řízení.
Závěr / Dopad na NIPI Nutná reakce na požadavek 3D HD map.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis Viz Akční plán autonomního řízení.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 19:59 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1035 https://c-roads.cz/ zdroj 16.09.2019 15:14
1036 http://amsp.cz/wp-content/uploads/2019/02/Ak%C4%8Dn%C3%AD-pl%C3%A1n-autonomn%C3%ADho-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-ma_KORNB8UGXNR8.pdf Akční plán autonomního řízení 16.09.2019 15:14

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
20 Pozemní komunikace a silniční správní úřady A1381 Ano 30.05.2018 00:00 30.08.2019 07:33

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
21 Návrh na zřízení dopravního zařízení - krátkého příčného prahu Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:49

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
7 Umělá inteligence Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
9 Robotizace a automatizace Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
11 Průmyslový internet věcí Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1011 Garantovaná data Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1021 Zvyšování kvality a aktuálnosti prostorových informací Rozvojový program Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00