Katalog trendů - detail trendu

ID 1012 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Kybernetická bezpečnost
Anglický název trendu Cyber Security
Typ trendu Inovace
Kategorie první úrovně Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli Kategorie druhé úrovně Politický charakter
Způsobilost pro NIPI Inovace nové koncepce bezpečnosti GIS a rozvoj interoperability NIPI.
Zkrácený popis trendu Rozvojem digitální ekonomiky a moderní veřejné správy vyžaduje bezpečnost transakcí na internetu. Pod ní si můžeme představit obranu a preventivní kroky proti kybernetickým útokům, ale i ochranu soukromí a osobních údajů fyzických i právnických osob.
Popis trendu Kybernetická bezpečnost obecně představuje souhrn organizačních, politických, právních, technických a vzdělávacích opatření a nástrojů směřujících k zajištění zabezpečeného, chráněného a odolného kyberprostoru v České republice, a to jak pro subjekty veřejného a soukromého sektoru, tak pro širokou českou veřejnost. Kybernetická bezpečnost pomáhá identifikovat, hodnotit a řešit hrozby v kyberprostoru, snižovat kybernetická rizika a eliminovat dopady kybernetických útoků, informační kriminality, kyberterorismu a kybernetické špionáže ve smyslu posilování důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat, systémů a dalších prvků informační a komunikační infrastruktury. Hlavním smyslem kybernetické bezpečnosti je pak ochrana prostředí k realizaci informačních práv člověka. Oblast prostorových informací jako integrální součást informačních a komunikačních technologiích není žádnou výjimkou a musí splňovat všechny podmínky pro zajištění kybernetické bezpečnosti ve všech svých oblastech. Výhodou jistě je, že oblast prostorových informací, stojí právě na pevných základech IT infrastruktury, která již dnes splňuje vysoké standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Toto téma úzce váže na téma bezpečnosti dat a informací včetně ochrany proti jejich zneužití. V případě realizace projektů NIPI v prostředí eGovernment Cloud ČR (eGC) zajištěno a garantováno tímto řešením a není nutné řešit samostatně.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis
Omezení Omezení na NIPI nejsou v současné době známa.
Zdroje informací 1) https://www.ccdcoe.org/sites/default/files/strategy/CZE_NCSS_cz.pdf; 2) Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů; 3) Akční plán pro Společnost 4.0
Požadavky na datové zdroje Viz materiály eGC.
Požadavky na parametry služeb Viz materiály eGC.
Požadavky na typy služeb Viz materiály eGC.
Požadavky na legislativu Viz materiály eGC.
Požadavky na organizační zajištění Viz materiály eGC.
Požadavky na metodiky, postupy Viz materiály eGC.
Požadavky na lidské zdroje Potřeba existence expertů pro řešení technologických problémů. Všeobecné povědomí o této oblasti s potřebou specializace pro specifické studijní obory. Průřezový vzdělávací program. Školení informační bezpečnosti.
Závěr / Dopad na NIPI NIPI musí být budována v souladu se standardy a legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vize ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou obsaženy v Národní strategii kybernetické bezpečnosti na období let 2015 – 2020 a v navazujícím Akčním plánu.
Doporučení dalších kroků Počkat
Doporučení dalších kroků, popis Sledovat. Využití služeb eGC pro budování NIPI.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 19:57 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1034 https://www.ccdcoe.org/sites/default/files/strategy/CZE_NCSS_cz.pdf zdroj 16.09.2019 15:12

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
17 Sdílení služeb ve veřejné správě Trend Sdílení dat a služeb 10.08.2019 00:00
18 Státní cloudy Trend Sdílení dat a služeb 10.08.2019 00:00
1015 Bezpečnost dat a informací, ochrana proti zneužití Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00