Katalog trendů - detail trendu

ID 1009 Exportovat do otisku Ano
Název trendu Objekty (překážky) pro zdravotně postižené/ W3C WAI (přístup k webu a službám pro zdravotně postižené občany)
Anglický název trendu Web Accessibility Initiative (WAI)
Typ trendu Inovace
Kategorie první úrovně Nové typy služeb Kategorie druhé úrovně Vyšší stupeň kvality interakcí s občany a komunitami
Způsobilost pro NIPI Technická inovace sledovaných postupů k WAI a přístupnosti obecně.
Zkrácený popis trendu Rozdílné požadavky osob se zdravotním postižením (ale i rodičů s kočárky, seniorů atd.) jsou i na poli navigací a používání „map“ obecně. Tak jako jsou stanovena pravidla pro přístupnost webových stránek (W3C WAI) měla by být k dispozici pravidla i pro zpřístupnění těchto specifických dat a služeb. Zároveň je potřeba vzniku těchto dat a služeb.
Popis trendu V rámci finanční podpory z programu Alfa Technologické agentury ČR vznikl projekt „Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci“ zkráceně ROUTE4ALL. Projekt měl za cíl vývoj rozšířeného datového modelu navigační mapy pro handicapované osoby a zároveň vytvoření metodiky jeho interpretace a implementace pomocí webových mapových služeb, které budou využitelné pro tvorbu plnohodnotné navigace pro handicapované spoluobčany. Platforma ROUTE4ALL využívá digitální mapové podklady společnosti Central European Data Agency, a.s. doplněné o detailní data pěších tras s informacemi o bariérách a orientačních bodech na území měst. Mapování bariér zohledňuje metodiky Pražské organizace vozíčkářů. Tato data využívá mapová služba se speciálními algoritmy pro hledání tras pro různé cílové skupiny dle jejich omezení a potřeb. Užitek ze služby mohou mít turisté a občané měst, nevidomí, vozíčkáři, senioři nebo maminky s kočárky. Například pro vozíčkáře hledá systém trasu dle velikosti vozíku, vyhledaná trasa se pak vyhýbá bariérám, jako jsou například schody, podchody a velké sklony. Nevidomé systém vede po trasách, kde jsou schopni najít snadno orientační body - spolupracujeme s navigační aplikací pro nevidomé Naviterier, která platformu ROUTE4ALL využívá jako zdroj dat. Platforma ROUTE4ALL je připravená pro snadné zapojení do dalších aplikací, a to i třetích stran, kdy místo složitého zpracování mapových dat a vytváření algoritmů nad nimi s ohledem na potřeby jednotlivých skupin uživatelů, umožní tvůrcům aplikací jednoduše získat vhodné trasy a jejich popisy s přihlédnutím ke schopnostem uživatele. K dispozici je metodika mapování objektů a tras (zdroj 6 a 1) Pro nevidomé jsou pak k dispozici tzv. haptické mapy, které jsou určené pro čtení hmatem a jsou vytvořené na podkladě běžných názorných map, s výběrem libovolného území v rámci České republiky. V závěru prací (květen 2019) byla dodatečně identifikována nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb, která je zaměřena na osoby se zdravotním postižením. Tato směrnice se však na mapy a související služby přístupné online nevztahuje.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Do 10 let.
Omezení Omezení na NIPI nejsou v současné době známa.
Zdroje informací 1) http://www.route4all.eu/; 2) https://naviterier.cz/; 3) https://hapticke.mapy.cz; 4) https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/vladni-vybor-pro-zdravotne-postizene-obcany-se-venoval-zajisteni-podavani-leku-a-dalsi-zdravotnicke-dopomoci-zakum-ve-skolach--168879/; 5) https://www.w3.org/WAI/; 6) http://www.presbariery.cz/cz/mapovani-barierovosti/metodika; 7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:151:FULL&from=EN
Požadavky na datové zdroje Standardizace v této oblasti. Rozšíření datového fondu s přihlédnutím k potřebám uvedených specifických skupin obyvatelstva (uživatelů).
Požadavky na parametry služeb Vysoká dostupnost; velmi přesné moduly GPS ve specifickém HW.
Požadavky na typy služeb Vyhledávací a routovací služby pro specifické potřeby zdravotních omezení. Služby sdílení dat.
Požadavky na legislativu Specifické požadavky neidentifikovány.
Požadavky na organizační zajištění Vypracování podrobné analýzy či strategie.
Požadavky na metodiky, postupy Příklady dobré praxe. Standardizace.
Požadavky na lidské zdroje Specifická školení za účelem tzv. vcítění do uživatelů do role uživatelů. Specifické znalosti vývoje uživatelského rozhraní.
Závěr / Dopad na NIPI Rozšíření nabídky znázorňujících výstupů/map. Uvedením těchto či obdobných projektů do praxe lze poskytovat osobám s jakýmkoliv „omezením“ řadu služeb zlepšujících jejich životní podmínky. Infrastruktury prostorových informací musí být připraveny pro specifické informace – atributy pro routování, a také na jejich zvýšenou přesnost.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis x
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 19:49 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1024 http://www.route4all.eu zdroj 16.09.2019 15:09
1025 https://hapticke.mapy.cz zdroj 16.09.2019 15:09
1026 https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/vladni-vybor-pro-zdravotne-postizene-obcany-se-venoval-zajisteni-podavani-leku-a-dalsi-zdravotnicke-dopomoci-zakum-ve-skolach--168879/ zdroj 16.09.2019 15:09
1027 http://www.presbariery.cz/cz/mapovani-barierovosti/metodika; zdroj 16.09.2019 15:09
1028 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:151:FULL&from=EN zdroj 16.09.2019 15:10
1029 https://www.w3.org/WAI zdroj 16.09.2019 15:10

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu

Nejsou připojeny žádné záznamy.