Katalog trendů - detail trendu

ID 1007 Exportovat do otisku Ano
Název trendu BIM – GIS interoperabilita
Anglický název trendu Interoperabilita Building Information Management and GIS
Typ trendu Inovace
Kategorie první úrovně Nové typy služeb Kategorie druhé úrovně Mezinárodní rámec interoperability
Způsobilost pro NIPI Trend interoperability BIM a GIS, zejména využití BIM pro projekty GIS, základ pro NaSaPO.
Zkrácený popis trendu Česká legislativa začne požadovat realizace staveb pomocí metody BIM od roku 2021. Velké stavební firmy, projekční kanceláře a developeři používají již dnes. ŘSD a SŽDC realizují první projekty. BIM-GIS interoperabilita.
Popis trendu Je známo, že BIM potřebuje GIS pro hlubší analýzu místa stavby. Naopak BIM je potenciálně excelentním zdrojem geometrických dat. Nedaří se standardizace přímého transferu dat mezi oběma modely z důvodů rozdílného založení popisu dat v obou doménách. Bezprostřední interoperabilita je nahrazena cloudovými modelovými výpočty nebo službami nad Big Data soubory.
Časový horizont Aktuálně řešen v ČR
Časový horizont, popis Probíhá, zatím nedostatečný pokrok. Rutinní využití – horizont 5 až let. Probíhá zpracování mezinárodní normy, horizont 2020.
Omezení V současné době nejsou zřejmá.
Zdroje informací 1) Sovjákova, E., Šafář, V.: Interoperabilita mezi zdroji geoprostorových dat a BIM, GaKO, ročník 64/106, 2018, č. 3, str.1-6.; 2) Dasgupta, A.: Good things usually do not come free. In: GEOSPATIAL WORLD, Nov.-Dec. 2018, “Volume 09“ Issue 04//ISSN 2277-3134, p. 5, dostupné: www.geospatialworld.net; 3) http://www.czbim.org/2259-vse-o-bim-co-je-bim.aspx; 4) https://geo-bim.org/europe/2018/speakers-presentation.html
Požadavky na datové zdroje Probíhá samostatná aktivita v rámci resortu MPO (Lze předpokládat standardizaci a celkové zkvalitnění datového fondu. Jednoznačná identifikace dílčích prvků).
Požadavky na parametry služeb Probíhá samostatná aktivita v rámci resortu MPO (Lze předpokládat požadavek na vysokou dostupnost, velkokapacitní úložiště, rozhraní).
Požadavky na typy služeb Probíhá samostatná aktivita v rámci resortu MPO.
Požadavky na legislativu Probíhá samostatná aktivita v rámci resortu MPO.
Požadavky na organizační zajištění Probíhá samostatná aktivita v rámci resortu MPO.
Požadavky na metodiky, postupy Probíhá samostatná aktivita v rámci resortu MPO.
Požadavky na lidské zdroje Probíhá samostatná aktivita v rámci resortu MPO (Lze předpokládat zvýšení požadavků nebo nové požadavky na dosavadní učební obory v dané oblasti (s vazbou nejen na stavebnictví). Vhodné zařadit průřezově do většiny vzdělávacích programů v „geo“ oblasti.
Závěr / Dopad na NIPI BIM a NIPI nemají společnou datovou doménu, BIM se nemůže stát součástí NIPI, ani být provozován na platformě NIPI.
Doporučení dalších kroků Vypracování podrobné analýzy
Doporučení dalších kroků, popis Probíhá samostatná aktivita v rámci resortu MPO – nastavena spolupráce pracovních skupin BIM a PVPI.
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu 10.08.2019 00:00 Autor karty trendu (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 01.09.2019 19:41 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu
1020 www.geospatialworld.net Dasgupta, A.: Good things usually do not come free. In: GEOSPATIAL WORLD, Nov.-Dec. 2018, “Volume 09“ Issue 04//ISSN 2277-3134, p. 5 16.09.2019 15:06
1021 http://www.czbim.org/2259-vse-o-bim-co-je-bim.aspx zdroj 16.09.2019 15:06
1022 https://geo-bim.org/europe/2018/speakers-presentation.html zdroj 16.09.2019 15:06

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
4 Big Data Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
8 Virtuální a rozšířená realita Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
10 Cloudové výpočty Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1016 Sémantický web 2.0 Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1018 3D tisk Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1024 Splývání navigační hranice indoor/outdoor Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00