Katalog trendů

Název
Typ trendu
Kategorie první úrovně
Vytvoření záznamu
-
Požadavky na datové zdroje
Požadavky na parametry služeb
Požadavky na typy služeb
Požadavky na legislativu
Požadavky na organizační zajištění
Požadavky na metodiky, postupy
Požadavky na lidské zdroje
Doporučení dalších kroků
Kategorie druhé úrovně
Časový horizont
Má editora
Exportovat do otisku
Má vazbu na Projekty
Má vazbu na Požadavky
Má vazbu na Zdroje
Má vazbu na Agendy
Má vazbu na Životní události
Má vazbu na ostatní trendy
Globální textové vyhledávání
ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
4 Big Data Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
7 Umělá inteligence Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
8 Virtuální a rozšířená realita Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
9 Robotizace a automatizace Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
10 Cloudové výpočty Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
11 Průmyslový internet věcí Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
12 Snímání dálkově ovládanými prostředky Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
13 Propojená data Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
14 Precizní zemědělství Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
15 Dálkový průzkum země (DPZ) Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
16 Všudypřítomná geografická informace/ všudypřítomný Internet Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
17 Sdílení služeb ve veřejné správě Trend Sdílení dat a služeb 10.08.2019 00:00
18 Státní cloudy Trend Sdílení dat a služeb 10.08.2019 00:00
1007 BIM – GIS interoperabilita Inovace Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1008 Komunitní modely GIS – Spontánní GIS aktivity Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1009 Objekty (překážky) pro zdravotně postižené/ W3C WAI (přístup k webu a službám pro zdravotně postižené občany) Inovace Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1010 Standardizace prostorové informace Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1011 Garantovaná data Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1012 Kybernetická bezpečnost Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1013 Autonomní řízení (autonomní mobilita) Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1014 Otevřená data Inovace Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1015 Bezpečnost dat a informací, ochrana proti zneužití Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1016 Sémantický web 2.0 Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1017 Pokročilé sítě mobilních operátorů (5G a výše) Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1018 3D tisk Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1019 Modelové generalizace dat Rozvojový program Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1020 Sdílení a vícenásobné využívání datových sad v AIS Rozvojový program Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1021 Zvyšování kvality a aktuálnosti prostorových informací Rozvojový program Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1022 Data pořizovaná v reálném čase Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1023 Data mining sociálních sítí Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1024 Splývání navigační hranice indoor/outdoor Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1025 Autonomní železniční doprava Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1026 Internet věcí (IoT) Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1027 Hyperspektrální DPZ Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00

Nalezeno 34 z 34 záznamů.