Katalog životních událostí - detail životní události

ID 44 Export do otisku Ano
Název životní události Podnět k instalování kamerového systému
Popis životní události -
První úroveň životní události Občan a bezpečnost Druhá úroveň životní události Ochrana občanů
Je pro zajištění životní události použit datový zdroj? Ano Je výstupem životní události datový zdroj? Ne
Dopad na NIPI ANO
Požadavky na datové zdroje
Požadavky na parametry služeb
Požadavky na typy služeb Vyhledávací, Prohlížecí, Geoprocessingocé
Požadavky na legislativu
Požadavky na organizační zajištění
Požadavky na metodiky, postupy
Požadavky na lidské zdroje
Poznámka Existence topografických map nebo plánů měst s lokalizací daného zařízení. Modelování umístění nových zařízení a rozsahu jejich sledování (zorné pole, překážky, zásahy do soukromí atd.). Přeneseně pak statistiky o kriminalitě nebo rušení pořádku a využití těchto dat pro realizaci opatření. Lokalizace veřejných objektů (škol) či problematických objektů (heren, ubytoven) pro optimalizaci rozmístění těchto zařízení. Obecně lze pro tuto ŽS předpokládat využití těchto funkcí: lokalizace místa, zobrazení mapy, generování nových geodat, prostorové modelování.
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty životní události 02.09.2019 00:00 Autor karty životní události (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 02.09.2019 14:15 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace 29.10.2019 09:26 Záznam aktualizoval/a Administrátor Katalogu
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu

Nejsou připojeny žádné záznamy.