Katalog životních událostí - detail životní události

ID 23 Export do otisku Ano
Název životní události Povolení stavby v silničním ochranném pásmu
Popis životní události -
První úroveň životní události Doprava Druhá úroveň životní události Pozemní komunikace
Je pro zajištění životní události použit datový zdroj? Ano Je výstupem životní události datový zdroj? Ano
Dopad na NIPI ANO
Požadavky na datové zdroje
Požadavky na parametry služeb
Požadavky na typy služeb Vyhledávací, Prohlížecí, Stahovací, Geoprocessingové, Transformační
Požadavky na legislativu
Požadavky na organizační zajištění
Požadavky na metodiky, postupy
Požadavky na lidské zdroje
Poznámka Lokalizace jak tělesa silnice, vymezení ochranného pásma dané silnice, tak daného záměru na stavbu – konkrétní stavby. Samotné vymezení ochranného pásma silnice v mapě není jednoduchý úkol, nejedná se totiž o automatické generování obalové zóny od středu (nebo krajnice) komunikace, ale o generování různě velké obalové zóny závislé na typu komunikace a místě kudy prochází (v a mimo zastavěné území). Kombinace tedy více datových zdrojů, které nemusí v daném území ale existovat. Vymezení ochranného pásma je dáno textově právním předpisem a je přeneseně interpretováno jako limit v území. Předložení podrobné projektové dokumentace s řešením podmínek dle právních předpisů. Po realizaci stavby pak zpětně zápis stavby – budovy do katastru nemovitostí, tvorba geometrického plánu a případně zpětně změna daného ochranného pásma, protože se například rozšiřuje zastavěné území dané obce. Obecně lze pro tuto ŽS předpokládat využití těchto funkcí: lokalizace místa, zobrazení mapy, generování nových geodat, Zvýšené požadavky na jiné goeslužby.
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty životní události 02.09.2019 00:00 Autor karty životní události (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 02.09.2019 13:51 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace 29.10.2019 08:56 Záznam aktualizoval/a Administrátor Katalogu
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
20 Pozemní komunikace a silniční správní úřady A1381 Ano 30.05.2018 00:00 30.08.2019 07:33

Vazba na ostatní životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
12 Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) Bydlení Stavba 02.09.2019 13:38

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu

Nejsou připojeny žádné záznamy.