Katalog životních událostí - detail životní události

ID 130 Export do otisku Ano
Název životní události Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací
Popis životní události -
První úroveň životní události Doprava Druhá úroveň životní události Dálniční kupóny a mýtné
Je pro zajištění životní události použit datový zdroj? Ano Je výstupem životní události datový zdroj? Ano
Dopad na NIPI ANO
Požadavky na datové zdroje
Požadavky na parametry služeb
Požadavky na typy služeb Vyhledávací, Prohlížecí, Stahovací, Geoprocessingové
Požadavky na legislativu
Požadavky na organizační zajištění
Požadavky na metodiky, postupy
Požadavky na lidské zdroje
Poznámka Evidence zpoplatněných úseků pozemních komunikací včetně jejich lokalizace. Distribuce (existence) těchto informací do aplikací sloužících k navigaci. V další oblasti použití pak celé spektrum informací o intenzitě dopravy v úsecích, kde je k dispozici zařízení pro výběr mýtného (mýtné brány či jiná zařízení pro sčítání dopravy). Vyhodnocování těchto dat a optimalizace dopravní sítě. Možnost využití dat pro plánování rozšiřování zpoplatnění i na další úseky pozemních komunikací. Přidanou hodnotou těchto sčítačů může být distribuce dat o intenzitě dopravy v reálném čase do navigačních systémů nebo médií. Obecně lze pro tuto ŽS předpokládat využití těchto funkcí: lokalizace místa, zobrazení mapy, generování nových geodat, zvýšené požadavky na jiná geodata nebo geoslužby.
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty životní události 05.11.2019 00:00 Autor karty životní události (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 05.11.2019 15:24 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu

Nejsou připojeny žádné záznamy.