Katalog životních událostí - detail životní události

ID 119 Export do otisku Ano
Název životní události Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí
Popis životní události -
První úroveň životní události Bydlení Druhá úroveň životní události Hasiči
Je pro zajištění životní události použit datový zdroj? Ano Je výstupem životní události datový zdroj? Ano
Dopad na NIPI ANO
Požadavky na datové zdroje
Požadavky na parametry služeb
Požadavky na typy služeb Vyhledávací, Prohlížecí, Geoprocessingové, Transformační
Požadavky na legislativu
Požadavky na organizační zajištění
Požadavky na metodiky, postupy
Požadavky na lidské zdroje
Poznámka Potřeba širokého spektra relativně velmi přesných dat od topografických map, přes model terénu, model reliéfu, informace o geologickém podloží, proudění podzemních vod - v ideálním případě až po aktuální informace o povětrnostní situaci. Potřeba prostorového modelování šíření dané látky v případě konkrétní havárie. Základní lokalizace objektů, které nakládají s nebezpečnými látkami dle definice v legislativě. Lokalizace a klasifikace zástavby z pohledu možného zasažení obyvatelstva (informace o počtech osob v lokalitě, ideálně v objektu). Obecně lze pro tuto ŽS předpokládat využití těchto funkcí: lokalizace místa, zobrazení mapy, generování nových geodat, zvýšené požadavky na jiná geodata nebo geoslužby, prostorové modelování.
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty životní události 15.10.2019 00:00 Autor karty životní události (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 15.10.2019 15:19 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace 31.10.2019 18:06 Záznam aktualizoval/a Administrátor Katalogu
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44

Vazba na ostatní životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu

Nejsou připojeny žádné záznamy.