Katalog životních událostí - detail životní události

ID 116 Export do otisku Ano
Název životní události Poskytování údajů z katastru nemovitostí
Popis životní události -
První úroveň životní události Bydlení Druhá úroveň životní události Katastr nemovitostí
Je pro zajištění životní události použit datový zdroj? Ano Je výstupem životní události datový zdroj? Ne
Dopad na NIPI ANO
Požadavky na datové zdroje
Požadavky na parametry služeb
Požadavky na typy služeb Vyhledávací, Prohlížecí, Stahovací, Transformační
Požadavky na legislativu
Požadavky na organizační zajištění
Požadavky na metodiky, postupy
Požadavky na lidské zdroje
Poznámka Vedení a správa celého komplexu údajů katastru nemovitostí včetně poskytování těchto údajů. Údaje z katastru nemovitostí jsou jednou ze základních datových sad pro výkon řady agend veřejné správy a řešení řady životních situací. Údaje katastru nemovitostí zároveň vstupují jako podklad do řady dalších informačních systémů veřejné správy (ale nejen ji) a naopak do údajů katastru nemovitostí vstupují jiné informační zdroje jiných informačních systémů veřejné správy. Jsou kladeny velké nároky na přesnost, aktuálnost a úplnost údajů v katastru nemovitostí. Postupně dochází ke zkvalitňování těchto základních vlastností. Obecně lze pro tuto ŽS předpokládat využití těchto funkcí: lokalizace místa, zobrazení mapy, generování nových geodat, zvýšené požadavky na jiná geodata nebo geoslužby.
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty životní události 03.09.2019 00:00 Autor karty životní události (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 03.09.2019 15:19 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace 29.10.2019 08:10 Záznam aktualizoval/a Administrátor Katalogu
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08
16 Pozemkové úpravy A1025 Ano 02.07.2018 00:00 29.08.2019 13:56
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44
43 Zeměměřictví A1181 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:56

Vazba na ostatní životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu

Nejsou připojeny žádné záznamy.