Katalog životních událostí - detail životní události

ID 113 Export do otisku Ano
Název životní události Nespokojenost s veřejnou dopravou
Popis životní události Připomínky se týkají zajištění dopravní obsluhy území, návaznosti spojů veřejné dopravy, dodržování jízdních řádů a dodržování přepravního řádu.
První úroveň životní události Doprava Druhá úroveň životní události Veřejná doprava
Je pro zajištění životní události použit datový zdroj? Ano Je výstupem životní události datový zdroj? Ne
Dopad na NIPI ANO
Požadavky na datové zdroje
Požadavky na parametry služeb
Požadavky na typy služeb Vyhledávací - např. pro lokalizaci a určení daného místa řízení; vyhledání příslušné linky či spoje; vyhledání zastávky Prohlížecí - např. pro seznámení se se systémem veřejné dopravy v daném místě, tarifní zóny v integrovaných dopravních systémech regionů Stahovací - např. distribuce prostorových dat formou otevřených dat – trasy linek a spojů, zastávek veřejné dopravy atd. Geoprocessingové - např. vyhledání trasy (spoje z místa A do místa B se zadáním různých parametrů – času, typu cestujícího – např. rodiče s kočárkem/cestující s kolem) atd.
Požadavky na legislativu
Požadavky na organizační zajištění
Požadavky na metodiky, postupy
Požadavky na lidské zdroje
Poznámka Obecně lze pro tuto ŽS předpokládat využití těchto funkcí: lokalizace místa, zobrazení mapy, generování nových geodat, zvýšené požadavky na jiná geodata nebo geoslužby, prostorové modelování. Evidence linek a spojů veřejné dopravy. V řadě případů i lokalizace – vedení těchto linek a spojů jako geografické databáze. Využití těchto dat pro optimalizaci a modelování veřejné dopravy, která je dnes většinou koordinována na krajské úrovni jejím organizátorem. Informace o poloze daného dopravního prostředku. Informace o zpožděních či mimořádných událostech. Zpětně lze díky elektronické evidenci prodeje jízdenek (a systému plateb této veřejné služby) zjistit obsazenost jednotlivých linek, respektive spojů. Tím je možné ještě detailněji optimalizovat nasazování konkrétních dopravních prostředků a samotné vedení linek či konkrétních spojů v daný čas (v daném období) ráno/odpoledne; v létě/v zimě. Dynamické jízdní řády a optimalizace přestupních uzlů veřejné dopravy. Vzorově lze navrhnout například službu (řetězení služeb), která dle svého zaměření (podle cílové skupiny) nabídne různou škálu funkcionalit od vyhledání konkrétního spoje s možností zadání širokého spektra upřesňujících parametrů (specifikace cestujícího, např. invalida, rodiče s kočárkem) až po využití těchto dat a služeb pro samotnou optimalizaci a modelování veřejné dopravy, která je dnes většinou koordinována na krajské úrovni jejím organizátorem. Dále lze např. publikovat informace o poloze daného dopravního prostředku či informace o zpožděních nebo mimořádných událostech. Publikace těchto dat a služeb může být vhodně spojena s řadou komerčních portálů či služeb, které fungují již dnes (např. jízdní řády městské hromadné dopravy v aplikaci Mapy.cz, IDOS.cz, atd.). Podmínkou je existence a dostupnost uvedených dat a služeb, v ideálním případě standardizovaných a zejména garantovaných. Může se jednat například o data o infrastruktuře veřejné dopravy (podrobné a strukturované informace o zastávkách veřejné dopravy), průběhu linek a jednotlivých spojů veřejné dopravy včetně nasazení jednotlivých typů dopravních prostředků a jejich parametrů (vybavení), údajů o cenách a možnostech kombinace různých typů veřejné dopravy (integrované dopravní systémy, turistické karty atd.).
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty životní události 03.09.2019 00:00 Autor karty životní události (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 03.09.2019 10:29 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace 04.11.2019 19:32 Záznam aktualizoval/a Administrátor Katalogu
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem životní události

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
51 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy A1401 Ano 19.04.2018 00:00 04.09.2019 09:50

Vazba na ostatní životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu

Nejsou připojeny žádné záznamy.