ID Název▲ První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
120 Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci Doprava Pozemní komunikace 16.10.2019 09:37
23 Povolení stavby v silničním ochranném pásmu Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:51
46 Problematika určení správy drobných vodních toků Příroda a zemědělství Vodní hospodářství 02.09.2019 14:17
37 Prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:07
35 Přemístění movité věci, která je kulturní památkou nebo národní kulturní památkou Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:06
36 Přemístění stavby, která je kulturní památkou nebo národní kulturní památkou Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:06
71 Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla - v případě jejich ztráty, poškození nebo odcizení Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:37
121 Příjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě Bydlení Služby a sítě elektronických komunikací 05.11.2019 11:33
12 Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) Bydlení Stavba 02.09.2019 13:38
66 Příspěvek na bydlení Bydlení Příspěvky a doplatky 02.09.2019 15:26
51 Rozhodnutí o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře Příroda a zemědělství Myslivost 02.09.2019 14:22
122 Rušení nebo chybovost signálu zařízení využívajícího rádiové kmitočty Bydlení Služby a sítě elektronických komunikací 05.11.2019 11:42
123 Rušení provozu radiokomunikačních zařízení a sítí elektromagnetickým stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi souvisejícími s prováděním stavby Bydlení Služby a sítě elektronických komunikací 05.11.2019 13:17
127 Stanovení ochranného pásma a vymezení práv a povinností vlastníka ochranného pásma a vlastníků nemovitostí Bydlení Stavba 05.11.2019 14:55
54 Těžba dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:24
77 Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:42
48 Udělování výjimek ze zákazů při lovu ryb v rybářských revírech a v rybníkářství Příroda a zemědělství Rybářství 02.09.2019 14:18
45 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany - doporučený postup pro vlastníky úkrytů Občan a bezpečnost Ochrana občanů 02.09.2019 14:16
85 Ukončení trvalého pobytu Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:52
14 Umístění stavby na lesním pozemku Bydlení Stavba 02.09.2019 13:40
119 Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí Bydlení Hasiči 15.10.2019 15:19
42 Úplatný převod nepotřebného movitého majetku Občan a bezpečnost Armáda-převod majetku 02.09.2019 14:14
43 Úplatný převod nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví fyzických a právnických osob Občan a bezpečnost Armáda-převod majetku 02.09.2019 14:15
24 Uzavírka pozemní komunikace Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:53
50 Uznání honiteb Příroda a zemědělství Myslivost 02.09.2019 14:21
82 Vydání cestovního dokladu Občan a stát Cestovní doklady 02.09.2019 15:50
67 Vydání elektronického výpisu bodového hodnocení řidiče z centrálního registru řidičů prostřednictvím czechpoint@home Doprava Evidenční karta řidiče,bodové hodnocení 02.09.2019 15:32
78 Vydání mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:43
97 Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - pyrotechnik Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:24
98 Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - střelmistr Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:24
99 Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - technický vedoucí odstřelů Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:25
100 vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - báňský projektant Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:26
101 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - bezpečnostní technik Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:27
102 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - důlní měřič Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:27
103 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - geomechanik Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:28

Nalezeno 104 z 104 záznamů.