ID Název První úroveň Druhá úroveň▲ Datum vytvoření záznamu
100 vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - báňský projektant Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:26
101 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - bezpečnostní technik Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:27
102 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - důlní měřič Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:27
103 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - geomechanik Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:28
104 Cydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - hlavní důlní měřič Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:40
105 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - hodnotitel rizik ukládání odpadů Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:40
106 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - odborný znalec Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:41
107 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - projektant instalací elektrických zařízení Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:41
108 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - projektant instalací strojního zařízení Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:42
109 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:42
110 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - vedoucí větrání Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:43
111 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - závodní Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:43
54 Těžba dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:24
55 Meliorace a hrazení bystřin v lesích - § 35 lesního zákona Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:25
56 Kácení dřevin ohrožujících život a majetek Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:25
57 Částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - § 24 lesního zákona Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:26
50 Uznání honiteb Příroda a zemědělství Myslivost 02.09.2019 14:21
51 Rozhodnutí o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře Příroda a zemědělství Myslivost 02.09.2019 14:22
52 Povolení chovu zvěře v zajetí a její případné vypuštění do honitby Příroda a zemědělství Myslivost 02.09.2019 14:23
53 Náhrada škody způsobené zvěří Příroda a zemědělství Myslivost 02.09.2019 14:24
44 Podnět k instalování kamerového systému Občan a bezpečnost Ochrana občanů 02.09.2019 14:15
45 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany - doporučený postup pro vlastníky úkrytů Občan a bezpečnost Ochrana občanů 02.09.2019 14:16
118 Vyřazování stálých úkrytů civilní ochrany z evidence úkrytového fondu Občan a bezpečnost Ochrana občanů 03.09.2019 15:22
62 Výplata důchodu prostřednictvím České pošty, s.p. Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:23
63 Žádost o spojovací číslo plátce sipo Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:24
64 Změna místa dodání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:25
65 Změna výplaty důchodu Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:26
112 Návrh na změnu dopravního značení Doprava Pozemní komunikace 03.09.2019 10:25
21 Návrh na zřízení dopravního zařízení - krátkého příčného prahu Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:49
22 Cestování se psy, kočkami a fretkami v rámci evropské unie Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:51
23 Povolení stavby v silničním ochranném pásmu Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:51
24 Uzavírka pozemní komunikace Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:53
25 Zvláštní užívání - nadměrná přeprava Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:53
26 Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování Stánků, sportovní a kulturní akce apod. Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:54
120 Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci Doprava Pozemní komunikace 16.10.2019 09:37

Nalezeno 104 z 104 záznamů.