ID Název První úroveň Druhá úroveň▲ Datum vytvoření záznamu
42 Úplatný převod nepotřebného movitého majetku Občan a bezpečnost Armáda-převod majetku 02.09.2019 14:14
43 Úplatný převod nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví fyzických a právnických osob Občan a bezpečnost Armáda-převod majetku 02.09.2019 14:15
82 Vydání cestovního dokladu Občan a stát Cestovní doklady 02.09.2019 15:50
130 Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací Doprava Dálniční kupóny a mýtné 05.11.2019 15:24
18 Dopravní nehoda se škodou do 100 000 kč (včetně 100 000 kč) Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:46
19 Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 kč Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:47
83 Elektronický podpis pro komunikaci s orgány veřejné moci Občan a stát Elektronický podpis 02.09.2019 15:51
84 Hlášení trvalého pobytu Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:52
85 Ukončení trvalého pobytu Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:52
86 Výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:53
87 Zprostředkování kontaktu Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:59
67 Vydání elektronického výpisu bodového hodnocení řidiče z centrálního registru řidičů prostřednictvím czechpoint@home Doprava Evidenční karta řidiče,bodové hodnocení 02.09.2019 15:32
68 Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení Doprava Evidenční karta řidiče,bodové hodnocení 02.09.2019 15:34
119 Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí Bydlení Hasiči 15.10.2019 15:19
58 Poskytnutí informace o kvalitě vody pitné a vody určené ke koupání osob Příroda a zemědělství Hygienický dozor 02.09.2019 14:27
59 Podání podnětu na porušování povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví (nadměrný hluk a vibrace) Příroda a zemědělství Hygienický dozor 02.09.2019 14:27
60 Žádost o výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných územích Příroda a zemědělství Chráněná území 02.09.2019 14:28
61 Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 02.09.2019 15:21
115 Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 03.09.2019 15:18
116 Poskytování údajů z katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 03.09.2019 15:19
117 Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 03.09.2019 15:20
28 Obnova movité nebo nemovité kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 13:56
29 Obnova movité nebo nemovité národní kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 13:57
30 Obnova nemovité kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:00
31 Obnova nemovité národní kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:01
33 Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky nebo národní kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:04
34 Poskytování příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek z rozpočtu ministerstva kultury Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:05
35 Přemístění movité věci, která je kulturní památkou nebo národní kulturní památkou Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:06
36 Přemístění stavby, která je kulturní památkou nebo národní kulturní památkou Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:06
37 Prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:07
38 Žádost o vydání povolení k restaurování kulturních památek Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:07
39 Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:08
97 Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - pyrotechnik Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:24
98 Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - střelmistr Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:24
99 Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - technický vedoucí odstřelů Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:25

Nalezeno 104 z 104 záznamů.