ID Název První úroveň▲ Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
76 Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:41
77 Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:42
78 Vydání mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:43
79 Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě) Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:44
80 Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:45
81 Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:47
18 Dopravní nehoda se škodou do 100 000 kč (včetně 100 000 kč) Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:46
19 Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 kč Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:47
21 Návrh na zřízení dopravního zařízení - krátkého příčného prahu Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:49
22 Cestování se psy, kočkami a fretkami v rámci evropské unie Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:51
23 Povolení stavby v silničním ochranném pásmu Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:51
24 Uzavírka pozemní komunikace Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:53
25 Zvláštní užívání - nadměrná přeprava Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:53
26 Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování Stánků, sportovní a kulturní akce apod. Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:54
28 Obnova movité nebo nemovité kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 13:56
29 Obnova movité nebo nemovité národní kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 13:57
30 Obnova nemovité kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:00
31 Obnova nemovité národní kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:01
33 Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky nebo národní kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:04
34 Poskytování příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek z rozpočtu ministerstva kultury Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:05
35 Přemístění movité věci, která je kulturní památkou nebo národní kulturní památkou Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:06
36 Přemístění stavby, která je kulturní památkou nebo národní kulturní památkou Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:06
37 Prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:07
38 Žádost o vydání povolení k restaurování kulturních památek Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:07
39 Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:08
42 Úplatný převod nepotřebného movitého majetku Občan a bezpečnost Armáda-převod majetku 02.09.2019 14:14
43 Úplatný převod nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví fyzických a právnických osob Občan a bezpečnost Armáda-převod majetku 02.09.2019 14:15
44 Podnět k instalování kamerového systému Občan a bezpečnost Ochrana občanů 02.09.2019 14:15
45 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany - doporučený postup pro vlastníky úkrytů Občan a bezpečnost Ochrana občanů 02.09.2019 14:16
118 Vyřazování stálých úkrytů civilní ochrany z evidence úkrytového fondu Občan a bezpečnost Ochrana občanů 03.09.2019 15:22
40 Poskytování informací o stavu životního prostředí Občan a stát Přístup k informacím 02.09.2019 14:09
41 Nakládání s majetkem státu ve smyslu zákona č. 219/2000 sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích Občan a stát Státní majetek 02.09.2019 14:11
82 Vydání cestovního dokladu Občan a stát Cestovní doklady 02.09.2019 15:50
83 Elektronický podpis pro komunikaci s orgány veřejné moci Občan a stát Elektronický podpis 02.09.2019 15:51
84 Hlášení trvalého pobytu Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:52

Nalezeno 104 z 104 záznamů.