ID Název První úroveň▲ Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
12 Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) Bydlení Stavba 02.09.2019 13:38
14 Umístění stavby na lesním pozemku Bydlení Stavba 02.09.2019 13:40
61 Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 02.09.2019 15:21
62 Výplata důchodu prostřednictvím České pošty, s.p. Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:23
63 Žádost o spojovací číslo plátce sipo Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:24
64 Změna místa dodání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:25
65 Změna výplaty důchodu Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:26
66 Příspěvek na bydlení Bydlení Příspěvky a doplatky 02.09.2019 15:26
115 Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 03.09.2019 15:18
116 Poskytování údajů z katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 03.09.2019 15:19
117 Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 03.09.2019 15:20
119 Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí Bydlení Hasiči 15.10.2019 15:19
121 Příjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě Bydlení Služby a sítě elektronických komunikací 05.11.2019 11:33
122 Rušení nebo chybovost signálu zařízení využívajícího rádiové kmitočty Bydlení Služby a sítě elektronických komunikací 05.11.2019 11:42
123 Rušení provozu radiokomunikačních zařízení a sítí elektromagnetickým stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi souvisejícími s prováděním stavby Bydlení Služby a sítě elektronických komunikací 05.11.2019 13:17
124 Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku Bydlení Stavba 05.11.2019 13:31
125 Povinnost stavebníků staveb, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi Bydlení Stavba 05.11.2019 13:56
126 Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz) Bydlení Stavba 05.11.2019 14:51
127 Stanovení ochranného pásma a vymezení práv a povinností vlastníka ochranného pásma a vlastníků nemovitostí Bydlení Stavba 05.11.2019 14:55
128 Využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť Bydlení Stavba 05.11.2019 15:06
129 Žádost o stanovisko dotčeného orgánu státní správy k dokumentaci staveb v rozsahu požárně bezpečnostního řešení Bydlení Stavba 05.11.2019 15:14
131 Občan a pořizování územních a regulačních plánů Bydlení Stavba 14.11.2019 15:11
130 Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací Doprava Dálniční kupóny a mýtné 05.11.2019 15:24
120 Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci Doprava Pozemní komunikace 16.10.2019 09:37
112 Návrh na změnu dopravního značení Doprava Pozemní komunikace 03.09.2019 10:25
113 Nespokojenost s veřejnou dopravou Doprava Veřejná doprava 03.09.2019 10:29
67 Vydání elektronického výpisu bodového hodnocení řidiče z centrálního registru řidičů prostřednictvím czechpoint@home Doprava Evidenční karta řidiče,bodové hodnocení 02.09.2019 15:32
68 Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení Doprava Evidenční karta řidiče,bodové hodnocení 02.09.2019 15:34
69 Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče Doprava Profesní způsobilost řidiče 02.09.2019 15:35
70 Doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků) Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:36
71 Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla - v případě jejich ztráty, poškození nebo odcizení Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:37
72 Vývoz silničního vozidla z České republiky a přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:38
73 Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:38
74 Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:39
75 Zánik silničního vozidla Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:40

Nalezeno 104 z 104 záznamů.