ID Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu▲
54 Těžba dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:24
55 Meliorace a hrazení bystřin v lesích - § 35 lesního zákona Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:25
56 Kácení dřevin ohrožujících život a majetek Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:25
57 Částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - § 24 lesního zákona Příroda a zemědělství Les,dřeviny 02.09.2019 14:26
58 Poskytnutí informace o kvalitě vody pitné a vody určené ke koupání osob Příroda a zemědělství Hygienický dozor 02.09.2019 14:27
59 Podání podnětu na porušování povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví (nadměrný hluk a vibrace) Příroda a zemědělství Hygienický dozor 02.09.2019 14:27
60 Žádost o výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných územích Příroda a zemědělství Chráněná území 02.09.2019 14:28
61 Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 02.09.2019 15:21
62 Výplata důchodu prostřednictvím České pošty, s.p. Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:23
63 Žádost o spojovací číslo plátce sipo Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:24
64 Změna místa dodání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:25
65 Změna výplaty důchodu Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:26
66 Příspěvek na bydlení Bydlení Příspěvky a doplatky 02.09.2019 15:26
67 Vydání elektronického výpisu bodového hodnocení řidiče z centrálního registru řidičů prostřednictvím czechpoint@home Doprava Evidenční karta řidiče,bodové hodnocení 02.09.2019 15:32
68 Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení Doprava Evidenční karta řidiče,bodové hodnocení 02.09.2019 15:34
69 Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče Doprava Profesní způsobilost řidiče 02.09.2019 15:35
70 Doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků) Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:36
71 Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla - v případě jejich ztráty, poškození nebo odcizení Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:37
72 Vývoz silničního vozidla z České republiky a přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:38
73 Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:38
74 Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:39
75 Zánik silničního vozidla Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:40
76 Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:41
77 Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:42
78 Vydání mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:43
79 Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě) Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:44
80 Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:45
81 Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:47
82 Vydání cestovního dokladu Občan a stát Cestovní doklady 02.09.2019 15:50
83 Elektronický podpis pro komunikaci s orgány veřejné moci Občan a stát Elektronický podpis 02.09.2019 15:51
84 Hlášení trvalého pobytu Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:52
85 Ukončení trvalého pobytu Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:52
86 Výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:53
87 Zprostředkování kontaktu Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:59
96 Podání do veřejného rejstříku Občan a stát Veřejné rejstříky 03.09.2019 09:12

Nalezeno 104 z 104 záznamů.