ID Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu▼
131 Občan a pořizování územních a regulačních plánů Bydlení Stavba 14.11.2019 15:11
130 Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací Doprava Dálniční kupóny a mýtné 05.11.2019 15:24
129 Žádost o stanovisko dotčeného orgánu státní správy k dokumentaci staveb v rozsahu požárně bezpečnostního řešení Bydlení Stavba 05.11.2019 15:14
128 Využívání cizích nemovitostí podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť Bydlení Stavba 05.11.2019 15:06
127 Stanovení ochranného pásma a vymezení práv a povinností vlastníka ochranného pásma a vlastníků nemovitostí Bydlení Stavba 05.11.2019 14:55
126 Povinnost zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (průkaz) Bydlení Stavba 05.11.2019 14:51
125 Povinnost stavebníků staveb, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi Bydlení Stavba 05.11.2019 13:56
124 Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku Bydlení Stavba 05.11.2019 13:31
123 Rušení provozu radiokomunikačních zařízení a sítí elektromagnetickým stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi souvisejícími s prováděním stavby Bydlení Služby a sítě elektronických komunikací 05.11.2019 13:17
122 Rušení nebo chybovost signálu zařízení využívajícího rádiové kmitočty Bydlení Služby a sítě elektronických komunikací 05.11.2019 11:42
121 Příjem rozhlasového nebo televizního signálu ve zhoršené kvalitě Bydlení Služby a sítě elektronických komunikací 05.11.2019 11:33
120 Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci Doprava Pozemní komunikace 16.10.2019 09:37
119 Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí Bydlení Hasiči 15.10.2019 15:19
118 Vyřazování stálých úkrytů civilní ochrany z evidence úkrytového fondu Občan a bezpečnost Ochrana občanů 03.09.2019 15:22
117 Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 03.09.2019 15:20
116 Poskytování údajů z katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 03.09.2019 15:19
115 Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 03.09.2019 15:18
113 Nespokojenost s veřejnou dopravou Doprava Veřejná doprava 03.09.2019 10:29
112 Návrh na změnu dopravního značení Doprava Pozemní komunikace 03.09.2019 10:25
111 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - závodní Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:43
110 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - vedoucí větrání Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:43
109 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - technický dozor pro vedení důlních a podzemních děl Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:42
108 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - projektant instalací strojního zařízení Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:42
107 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - projektant instalací elektrických zařízení Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:41
106 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - odborný znalec Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:41
105 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - hodnotitel rizik ukládání odpadů Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:40
104 Cydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - hlavní důlní měřič Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:40
103 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - geomechanik Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:28
102 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - důlní měřič Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:27
101 Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - bezpečnostní technik Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:27
100 vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - báňský projektant Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:26
99 Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - technický vedoucí odstřelů Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:25
98 Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - střelmistr Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:24
97 Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - pyrotechnik Zaměstnání Kvalifikace hornictví a výbušniny 03.09.2019 09:24
96 Podání do veřejného rejstříku Občan a stát Veřejné rejstříky 03.09.2019 09:12

Nalezeno 104 z 104 záznamů.