ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
12 Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu) Bydlení Stavba 02.09.2019 13:38
14 Umístění stavby na lesním pozemku Bydlení Stavba 02.09.2019 13:40
18 Dopravní nehoda se škodou do 100 000 kč (včetně 100 000 kč) Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:46
19 Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 kč Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:47
21 Návrh na zřízení dopravního zařízení - krátkého příčného prahu Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:49
22 Cestování se psy, kočkami a fretkami v rámci evropské unie Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:51
23 Povolení stavby v silničním ochranném pásmu Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:51
24 Uzavírka pozemní komunikace Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:53
25 Zvláštní užívání - nadměrná přeprava Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:53
26 Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování Stánků, sportovní a kulturní akce apod. Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:54
28 Obnova movité nebo nemovité kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 13:56
29 Obnova movité nebo nemovité národní kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 13:57
30 Obnova nemovité kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:00
31 Obnova nemovité národní kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:01
33 Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky nebo národní kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:04
34 Poskytování příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek z rozpočtu ministerstva kultury Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:05
35 Přemístění movité věci, která je kulturní památkou nebo národní kulturní památkou Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:06
36 Přemístění stavby, která je kulturní památkou nebo národní kulturní památkou Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:06
37 Prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:07
38 Žádost o vydání povolení k restaurování kulturních památek Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:07
39 Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku Kultura Kulturní sbírky,památky a předměty 02.09.2019 14:08
40 Poskytování informací o stavu životního prostředí Občan a stát Přístup k informacím 02.09.2019 14:09
41 Nakládání s majetkem státu ve smyslu zákona č. 219/2000 sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích Občan a stát Státní majetek 02.09.2019 14:11
42 Úplatný převod nepotřebného movitého majetku Občan a bezpečnost Armáda-převod majetku 02.09.2019 14:14
43 Úplatný převod nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví fyzických a právnických osob Občan a bezpečnost Armáda-převod majetku 02.09.2019 14:15
44 Podnět k instalování kamerového systému Občan a bezpečnost Ochrana občanů 02.09.2019 14:15
45 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany - doporučený postup pro vlastníky úkrytů Občan a bezpečnost Ochrana občanů 02.09.2019 14:16
46 Problematika určení správy drobných vodních toků Příroda a zemědělství Vodní hospodářství 02.09.2019 14:17
47 Vyhlašování (rušení a změny) rybářských revírů, změny hospodářských ukazatelů a povolení výkonu rybářského práva Příroda a zemědělství Rybářství 02.09.2019 14:18
48 Udělování výjimek ze zákazů při lovu ryb v rybářských revírech a v rybníkářství Příroda a zemědělství Rybářství 02.09.2019 14:18
49 Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu Příroda a zemědělství Rostlinolékařská péče 02.09.2019 14:19
50 Uznání honiteb Příroda a zemědělství Myslivost 02.09.2019 14:21
51 Rozhodnutí o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře Příroda a zemědělství Myslivost 02.09.2019 14:22
52 Povolení chovu zvěře v zajetí a její případné vypuštění do honitby Příroda a zemědělství Myslivost 02.09.2019 14:23
53 Náhrada škody způsobené zvěří Příroda a zemědělství Myslivost 02.09.2019 14:24

Nalezeno 104 z 104 záznamů.