ID Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od▼ Platná do Datum vytvoření záznamu
50 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) A1381 Ano 30.05.2018 00:00 04.09.2019 09:48