ID▼ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
46 Geologické práce A560 Ano 09.10.2017 00:00 02.09.2019 11:27
43 Zeměměřictví A1181 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:56
41 Ochrana zemědělského půdního fondu A1283 Ano 16.11.2016 00:00 02.09.2019 09:10
38 Státní statistická služba A688 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:03
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00
35 Podpora regionálního rozvoje A561 Ano 28.05.2018 00:00 02.09.2019 08:59
23 Hospodaření s majetkem státu A24 Ano 19.10.2017 00:00 02.09.2019 08:25
20 Pozemní komunikace a silniční správní úřady A1381 Ano 30.05.2018 00:00 30.08.2019 07:33
16 Pozemkové úpravy A1025 Ano 02.07.2018 00:00 29.08.2019 13:56
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08