ID▼ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
51 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy A1401 Ano 19.04.2018 00:00 04.09.2019 09:50
50 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) A1381 Ano 30.05.2018 00:00 04.09.2019 09:48
43 Zeměměřictví A1181 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:56
37 Sčítání lidu, domů a bytů A687 Ano 01.08.2014 00:00 02.09.2019 09:02
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00
34 Památková péče A434 Ano 01.04.2015 00:00 02.09.2019 08:58
30 Obecní zřízení (zákon o obcích) A343 Ano 01.07.2016 00:00 02.09.2019 08:52
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44
25 Základní registr - registr obyvatel A101 Ano 27.06.2018 00:00 02.09.2019 08:37
20 Pozemní komunikace a silniční správní úřady A1381 Ano 30.05.2018 00:00 30.08.2019 07:33
15 Územní členění státu A423 Ano 03.08.2012 00:00 29.08.2019 13:46
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
11 Základní registr - registr osob A102 Ano 01.06.2017 00:00 29.08.2019 13:31
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08