ID Název Kód agendy v RPP▲ Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
11 Základní registr - registr osob A102 Ano 01.06.2017 00:00 29.08.2019 13:31
16 Pozemkové úpravy A1025 Ano 02.07.2018 00:00 29.08.2019 13:56
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
43 Zeměměřictví A1181 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:56
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08
20 Pozemní komunikace a silniční správní úřady A1381 Ano 30.05.2018 00:00 30.08.2019 07:33
50 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) A1381 Ano 30.05.2018 00:00 04.09.2019 09:48
51 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy A1401 Ano 19.04.2018 00:00 04.09.2019 09:50
15 Územní členění státu A423 Ano 03.08.2012 00:00 29.08.2019 13:46
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00