Katalog agend - detail agendy

ID 51 Export do otisku Ano
Název agendy Provozování dráhy a provozování drážní dopravy
Popis agendy Provozování dráhy a provozování drážní dopravy
Kód agendy v RPP A1401 Schválena Ano
Je pro zajištění agendy použit datový zdroj? Ano Je výstupem agendy datový zdroj? Ano
Platná od 19.04.2018 00:00 Platná do
Datum registrace 19.04.2018 00:00
Název OVM Ministerstvo dopravy
Zákonný předpis Provozování dráhy a provozování drážní dopravy
Ostatní právní předpisy
Dopad na NIPI
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty agendy 28.08.2019 00:00 Autor karty agendy (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 04.09.2019 09:50 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění agendy

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem agendy

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
16 Pozemkové úpravy A1025 Ano 02.07.2018 00:00 29.08.2019 13:56
20 Pozemní komunikace a silniční správní úřady A1381 Ano 30.05.2018 00:00 30.08.2019 07:33
23 Hospodaření s majetkem státu A24 Ano 19.10.2017 00:00 02.09.2019 08:25
27 O integrovanném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů A337 Ano 15.06.2012 00:00 02.09.2019 08:46
35 Podpora regionálního rozvoje A561 Ano 28.05.2018 00:00 02.09.2019 08:59
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00
38 Státní statistická služba A688 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:03
43 Zeměměřictví A1181 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:56
47 Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR A332 Ano 26.03.2012 00:00 02.09.2019 11:44
48 Zajišťování obrany České republiky A1441 Ano 27.11.2017 00:00 02.09.2019 11:45
49 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů A304 Ano 01.07.2017 00:00 02.09.2019 11:48

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
18 Dopravní nehoda se škodou do 100 000 kč (včetně 100 000 kč) Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:46
19 Dopravní nehoda se škodou nad 100 000 kč Doprava Dopravní nehody 02.09.2019 13:47
26 Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování Stánků, sportovní a kulturní akce apod. Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:54
113 Nespokojenost s veřejnou dopravou Doprava Veřejná doprava 03.09.2019 10:29

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
15 Dálkový průzkum země (DPZ) Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1010 Standardizace prostorové informace Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1025 Autonomní železniční doprava Rozvojový program Technologický pokrok 10.08.2019 00:00