Katalog agend - detail agendy

ID 20 Export do otisku Ano
Název agendy Pozemní komunikace a silniční správní úřady
Popis agendy Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích §§3-43
Kód agendy v RPP A1381 Schválena Ano
Je pro zajištění agendy použit datový zdroj? Ano Je výstupem agendy datový zdroj? Ano
Platná od 30.05.2018 00:00 Platná do
Datum registrace 30.05.2018 00:00
Název OVM Ministerstvo dopravy
Zákonný předpis Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích §§3-43
Ostatní právní předpisy
Dopad na NIPI
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty agendy 29.08.2019 00:00 Autor karty agendy (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 30.08.2019 07:33 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění agendy

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem agendy

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08
11 Základní registr - registr osob A102 Ano 01.06.2017 00:00 29.08.2019 13:31
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
16 Pozemkové úpravy A1025 Ano 02.07.2018 00:00 29.08.2019 13:56
23 Hospodaření s majetkem státu A24 Ano 19.10.2017 00:00 02.09.2019 08:25
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44
27 O integrovanném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů A337 Ano 15.06.2012 00:00 02.09.2019 08:46
35 Podpora regionálního rozvoje A561 Ano 28.05.2018 00:00 02.09.2019 08:59
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00
38 Státní statistická služba A688 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:03
43 Zeměměřictví A1181 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:56
47 Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR A332 Ano 26.03.2012 00:00 02.09.2019 11:44
48 Zajišťování obrany České republiky A1441 Ano 27.11.2017 00:00 02.09.2019 11:45
49 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů A304 Ano 01.07.2017 00:00 02.09.2019 11:48
50 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) A1381 Ano 30.05.2018 00:00 04.09.2019 09:48
51 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy A1401 Ano 19.04.2018 00:00 04.09.2019 09:50

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
21 Návrh na zřízení dopravního zařízení - krátkého příčného prahu Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:49
23 Povolení stavby v silničním ochranném pásmu Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:51
24 Uzavírka pozemní komunikace Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:53
25 Zvláštní užívání - nadměrná přeprava Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:53
26 Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování Stánků, sportovní a kulturní akce apod. Doprava Pozemní komunikace 02.09.2019 13:54
112 Návrh na změnu dopravního značení Doprava Pozemní komunikace 03.09.2019 10:25
120 Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci Doprava Pozemní komunikace 16.10.2019 09:37

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
14 Precizní zemědělství Trend Technologický pokrok 10.08.2019 00:00
1010 Standardizace prostorové informace Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00
1013 Autonomní řízení (autonomní mobilita) Inovace Technologický pokrok 10.08.2019 00:00