Katalog agend - detail agendy

ID 15 Export do otisku Ano
Název agendy Územní členění státu
Popis agendy Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
Kód agendy v RPP A423 Schválena Ano
Je pro zajištění agendy použit datový zdroj? Ano Je výstupem agendy datový zdroj? Ne
Platná od 03.08.2012 00:00 Platná do
Datum registrace 02.08.2012 00:00
Název OVM Ministerstvo vnitra
Zákonný předpis Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
Ostatní právní předpisy
Dopad na NIPI
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty agendy 29.08.2019 00:00 Autor karty agendy (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 29.08.2019 13:46 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace 08.06.2021 15:26 Záznam aktualizoval/a Administrátor Katalogu
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění agendy

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem agendy

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08
11 Základní registr - registr osob A102 Ano 01.06.2017 00:00 29.08.2019 13:31
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
16 Pozemkové úpravy A1025 Ano 02.07.2018 00:00 29.08.2019 13:56
25 Základní registr - registr obyvatel A101 Ano 27.06.2018 00:00 02.09.2019 08:37
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44
34 Památková péče A434 Ano 01.04.2015 00:00 02.09.2019 08:58
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00
37 Sčítání lidu, domů a bytů A687 Ano 01.08.2014 00:00 02.09.2019 09:02
38 Státní statistická služba A688 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:03
43 Zeměměřictví A1181 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:56

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
41 Nakládání s majetkem státu ve smyslu zákona č. 219/2000 sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích Občan a stát Státní majetek 02.09.2019 14:11
42 Úplatný převod nepotřebného movitého majetku Občan a bezpečnost Armáda-převod majetku 02.09.2019 14:14
45 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany - doporučený postup pro vlastníky úkrytů Občan a bezpečnost Ochrana občanů 02.09.2019 14:16
96 Podání do veřejného rejstříku Občan a stát Veřejné rejstříky 03.09.2019 09:12
118 Vyřazování stálých úkrytů civilní ochrany z evidence úkrytového fondu Občan a bezpečnost Ochrana občanů 03.09.2019 15:22

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
13 Propojená data Trend Nové typy služeb 10.08.2019 00:00
1010 Standardizace prostorové informace Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00