Katalog agend - detail agendy

ID 11 Export do otisku Ano
Název agendy Základní registr - registr osob
Popis agendy Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech
Kód agendy v RPP A102 Schválena Ano
Je pro zajištění agendy použit datový zdroj? Ano Je výstupem agendy datový zdroj? Ne
Platná od 01.06.2017 00:00 Platná do
Datum registrace 24.05.2017 00:00
Název OVM Český statistický úřad
Zákonný předpis Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech
Ostatní právní předpisy
Dopad na NIPI
Poznámka
Datum vytvoření / poslední aktualizace karty agendy 29.08.2019 00:00 Autor karty agendy (odborný garant) Administrátor Katalogu
Editor
Datum vytvoření záznamu 29.08.2019 13:31 Záznam vytvořil/a Administrátor Katalogu
Datum aktualizace Záznam aktualizoval/a
ID▲ Odkaz Identifikátor záznamu v externím systému Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Přílohy

ID▲ Název souboru Popis Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na pozadavky Vazba na požadavky

ID▲ Název Stav požadavku Platný od Platný do

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na jiné projekty Vazba na projekty

ID▲ Název Stav projektu Gestor projektu Termín zahájení Předpokládané ukončení

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje sloužící pro zajištění agendy

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

vazba na zdroje Vazba na zdroje, které jsou výstupem agendy

ID▲ Název Producent dat Typ zdroje Editor Datum vytvoření záznamu

Nejsou připojeny žádné záznamy.

Vazba na ostatní agendy

ID▲ Název Kód agendy v RPP Schváleno Platná od Platná do Datum vytvoření záznamu
8 Katastr nemovitostí A124 Ano 08.03.2018 00:00 29.08.2019 13:08
14 Základní registr - registr územní identifikace A103 Ano 31.01.2012 00:00 29.08.2019 13:38
15 Územní členění státu A423 Ano 03.08.2012 00:00 29.08.2019 13:46
16 Pozemkové úpravy A1025 Ano 02.07.2018 00:00 29.08.2019 13:56
20 Pozemní komunikace a silniční správní úřady A1381 Ano 30.05.2018 00:00 30.08.2019 07:33
23 Hospodaření s majetkem státu A24 Ano 19.10.2017 00:00 02.09.2019 08:25
24 Systém základních registrů A100 Ano 03.03.2017 00:00 02.09.2019 08:28
25 Základní registr - registr obyvatel A101 Ano 27.06.2018 00:00 02.09.2019 08:37
26 Územní identifikace A123 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 08:44
27 O integrovanném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů A337 Ano 15.06.2012 00:00 02.09.2019 08:46
28 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů A338 Ano 01.07.2015 00:00 02.09.2019 08:48
29 Požární ochrana A341 Ano 22.06.2012 00:00 02.09.2019 08:51
30 Obecní zřízení (zákon o obcích) A343 Ano 01.07.2016 00:00 02.09.2019 08:52
31 PVS - Portál veřejné správy A344 Ano 03.07.2018 00:00 02.09.2019 08:54
32 Policie České republiky A418 Ano 16.01.2017 00:00 02.09.2019 08:54
34 Památková péče A434 Ano 01.04.2015 00:00 02.09.2019 08:58
35 Podpora regionálního rozvoje A561 Ano 28.05.2018 00:00 02.09.2019 08:59
36 Územní plánování a stavební řád A565 Ano 19.02.2018 00:00 02.09.2019 09:00
37 Sčítání lidu, domů a bytů A687 Ano 01.08.2014 00:00 02.09.2019 09:02
38 Státní statistická služba A688 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:03
41 Ochrana zemědělského půdního fondu A1283 Ano 16.11.2016 00:00 02.09.2019 09:10
43 Zeměměřictví A1181 Ano 10.07.2017 00:00 02.09.2019 09:56

Vazba na životní události

ID▲ Název První úroveň Druhá úroveň Datum vytvoření záznamu
61 Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí Bydlení Katastr nemovitostí 02.09.2019 15:21
62 Výplata důchodu prostřednictvím České pošty, s.p. Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:23
63 Žádost o spojovací číslo plátce sipo Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:24
64 Změna místa dodání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:25
65 Změna výplaty důchodu Bydlení Poštovní služby 02.09.2019 15:26
66 Příspěvek na bydlení Bydlení Příspěvky a doplatky 02.09.2019 15:26
67 Vydání elektronického výpisu bodového hodnocení řidiče z centrálního registru řidičů prostřednictvím czechpoint@home Doprava Evidenční karta řidiče,bodové hodnocení 02.09.2019 15:32
68 Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení Doprava Evidenční karta řidiče,bodové hodnocení 02.09.2019 15:34
69 Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče Doprava Profesní způsobilost řidiče 02.09.2019 15:35
70 Doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků) Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:36
71 Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla - v případě jejich ztráty, poškození nebo odcizení Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:37
72 Vývoz silničního vozidla z České republiky a přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:38
73 Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:38
74 Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:39
75 Zánik silničního vozidla Doprava Registr vozidel 02.09.2019 15:40
76 Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:41
77 Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:42
78 Vydání mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:43
79 Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě) Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:44
80 Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:45
81 Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu Doprava Řidičské průkazy 02.09.2019 15:47
82 Vydání cestovního dokladu Občan a stát Cestovní doklady 02.09.2019 15:50
83 Elektronický podpis pro komunikaci s orgány veřejné moci Občan a stát Elektronický podpis 02.09.2019 15:51
84 Hlášení trvalého pobytu Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:52
85 Ukončení trvalého pobytu Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:52
86 Výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:53
87 Zprostředkování kontaktu Občan a stát Evidence obyvatel 02.09.2019 15:59

Vazba na trendy

ID▲ Název Typ trendu Kategorie první úrovně Datum vytvoření / poslední aktualizace karty trendu
1010 Standardizace prostorové informace Inovace Nové koncepce vč. novinek v oblasti komunikace s uživateli 10.08.2019 00:00